OKS je stranou občianskou, demokratickou a konzervatívnou. Ctí si ľudí bez ohľadu na ich vieru, rasu a národnosť. Presadzuje konzervatívne hodnoty západnej civilizácie, vyplývajúce z vnútornej potreby ľudí žiť vo svete, v ktorom platí ako najvyššia hodnota individuálna sloboda, spojená s osobnou zodpovednosťou, ľudskou dôstojnosťou a vedomím záväznosti voči spoločenstvu, v ktorom človek žije.

Britský konzervativizmus spolu s liberalizmom predstavujú hodnoty, ktoré sa neudomácnili v európskych inštitúciách, a o to ťažšie sa môžu usídliť na Slovensku.

Ak chce EÚ prežiť súčasné turbulencie, mala byť opustiť mantru o čoraz tesnejšej Únii, teda neustálom prehlbovaní integrácie.

Extrémisti sa opäť chystajú pochodovať Bratislavou. Po nacistoch v čase druhej svetovej vojny a ruských okupantoch v auguste 1968 sa tretí raz v moderných dejinách Slovenska chystajú 25. júna 2016 okupovať bratislavské ulice a námestia.

Občianska konzervatívna strana rozhodnutie britských voličov o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie ľutuje, ale rešpektuje ho. EÚ tým stráca jeden z najvýznamnejších „hlasov rozumu“, ktorý často úspešne bránil tendenciám na ešte silnejšiu integráciu a byrokratizáciu únie.