Prihláška do OKS

Prihlasujem sa za člena Občianskej konzervatívnej strany. Prehlasujem, že spĺňam podmienky členstva v OKS (čl. 3 ods. 1 Stanov OKS) a nevzťahuje sa na mňa žiadne z obmedzení pre vznik členstva v OKS (čl. 3 ods. 5 Stanov OKS).

Údaje o uchádzačovi o členstvo (povinné)

Trvalé bydlisko

Kontaktná adresa

(ak sa líši od trvalého bydliska)

Kontakty

Doterajšie členstvo v politických stranách