Tváre OKS

ImageOndrej Dostál
predseda OKS

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. V rokoch 2010 až 2012 bol poslancom NR SR. Od roku 2009 je poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Je tiež poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave a poslancom miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto.
>>> viac informácií

ImageIvan Kuhn
podpredseda OKS

Ivan Kuhn je politológ. Od roku 2010 je poslancom mestského zastupiteľstva v Rožňave. Zastupuje OKS v štruktúrach Aliancie európskych konzervatívcov a reformistov (AECR) – združenia eurorealistických konzervatívnych strán, ktorého je OKS členom.
>>> viac informácií

ImageMartin Mlýnek
podpredseda OKS

Martin Mlýnek je ekonóm. Počas pôsobenia poslancov OKS v NR SR bol ich ekonomickým poradcom a podieľal sa na príprave stanovísk OKS k návrhu odvodovo-daňovej reformy z hľadiska jej dopadov na živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby a dohodárov a na príprave návrhov OKS na úspory verejných výdavkov. Od roku 2014 je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
>>> viac informácií

ImageJuraj Petrovič
podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

Juraj Petrovič je právnik. Je vo funkcii podpredsedu OKS a predsedu Programovej rady OKS.
>>> viac informácií