Tváre OKS

ImageOndrej Dostál
predseda OKS, poslanec NR SR

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Opakovane bol zvolený za poslanca NR SR (2010-2012, 2016-2020 a od 2020). V minulosti bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Bol tiež poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Opakovane bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, kde pôsobí ako poslanec aj vo volebnom odbobí 2018-2022).
>>> viac informácií

ImageIvan Kuhn
podpredseda OKS

Ivan Kuhn je politológ. Od roku 2010 je poslancom mestského zastupiteľstva v Rožňave. Zastupuje OKS v štruktúrach Aliancie európskych konzervatívcov a reformistov (AECR) – združenia eurorealistických konzervatívnych strán, ktorého je OKS členom.
>>> viac informácií

ImageMartin Mlýnek
podpredseda OKS

Martin Mlýnek je ekonóm. Počas pôsobenia poslancov OKS v NR SR bol ich ekonomickým poradcom a podieľal sa na príprave stanovísk OKS k návrhu odvodovo-daňovej reformy z hľadiska jej dopadov na živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby a dohodárov a na príprave návrhov OKS na úspory verejných výdavkov. Bol tiež poslancom miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Dúbravka.
>>> viac informácií

Radovan Kazda
člen Republikovej rady OKS, poslanec NR SR

Radovan Kazda vyštudoval odbor krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Osem rokov pôsobil ako odborný pracovník vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych organizáciách. Od roku 2000 sa venuje environmentálnej politike ako analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, od roku 2009 aj ako vydavateľ a novinár online denníkov a printového mesačníka so zameraním na priemyselnú ekológiu. Od roku 2020 je poslancom Národnej rady SR, kde pôsobí vo Výbore pre hospodárske záležitosti.