Tváre OKS

ImageOndrej Dostál
predseda OKS, poslanec NR SR

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Opakovane bol zvolený za poslanca NR SR (2010-2012, 2016-2020 a od 2020). V minulosti bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Bol tiež poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Opakovane bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, kde pôsobí ako poslanec aj vo volebnom odbobí 2018-2022).

ImageIvan Kuhn
podpredseda OKS

Ivan Kuhn je politológ. Od roku 2010 je poslancom mestského zastupiteľstva v Rožňave. Zastupuje OKS v štruktúrach Aliancie európskych konzervatívcov a reformistov (AECR) – združenia eurorealistických konzervatívnych strán, ktorého je OKS členom.

ImageMartin Mlýnek
podpredseda OKS

Martin Mlýnek je ekonóm. Počas pôsobenia poslancov OKS v NR SR bol ich ekonomickým poradcom a podieľal sa na príprave stanovísk OKS k návrhu odvodovo-daňovej reformy z hľadiska jej dopadov na živnostníkov, samostatne zárobkovo činné osoby a dohodárov a na príprave návrhov OKS na úspory verejných výdavkov. Bol tiež poslancom miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

Radovan Kazda
podpredseda OKS, poslanec NR SR

Radovan Kazda vyštudoval odbor krajinné inžinierstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Osem rokov pôsobil ako odborný pracovník vo Výskumnom ústave závlahového hospodárstva a nástupníckych organizáciách. Od roku 2000 sa venuje environmentálnej politike ako analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, od roku 2009 aj ako vydavateľ a novinár online denníkov a printového mesačníka so zameraním na priemyselnú ekológiu. Od roku 2020 je poslancom Národnej rady SR, kde pôsobí vo Výbore pre hospodárske záležitosti.

 

ImageZuzana Aufrichtová
podpredsedníčka OKS

Zuzana Aufrichtová je rodená Staromešťanka, vyštudovala architektúru–urbanizmus a takmer 20 rokov sa venuje územnému rozvoju a manažmentu rozvojových projektov. Od roku 2018 pôsobí ako starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.