Lepšie podmienky pre boj s korupciou, účinnejší boj s domácim násilím, prísnejšie trestanie organizovanej daňovej trestnej činnosti a ďalšie pozitívne zmeny môže priniesť akceptovanie našich návrhov z hromadnej pripomienky k návrhu novely Trestného zákona, ktorá obsahuje aj novelu Trestného poriadku. Navrhujeme najmä:

14 schôdzí parlamentu a 15 predložených návrhov zákonov 92 vystúpení v rozprave 220 faktických poznámok 11 predložených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 13 interpelácií a 46 položených otázok na členov vlády

Ústava predpokladá, že vyvlastňovať možno iba vo verejnom záujme. Zákon o opatreniach týkajúcich sa významných investícií umožňuje vyvlastňovať v súkromnom záujme, ktorý vláda vyhlási za verejný záujem. To, že sa nejaká veľká investícia rozhodnutím vlády vyhlási za významnú investíciu nerobí z čisto súkromného záujmu verejný záujem.