Dnes si pripomíname 80. výročie podpisu paktu Molotov – Ribbentrop. Paktu, ktorého tajný dodatok spečatil osudy nielen Poľska a Pobaltia, ale v konečnom dôsledku aj európskych Židov, Rómov a ďalších národov, ktoré si najprv prešli peklom nacistickej okupácie, a potom sovietskeho „oslobodenia“. Východná polovica z tých, čo toto peklo prežili, trpela ďalších 40 rokov v komunistickom režime.

Nacizmus pestoval nenávisť rasovú, komunizmus triednu. Nacizmus bol mnohým rozumným ľuďom odporný už z podstaty svojej ideológie a zverstvá, ktoré v jej mene napáchal, ho poslali ak nie do minulosti, tak aspoň na okraj spoločnosti. Komunizmus, sľubujúci všetkým lepší život, aj keď za cenu krádeže majetkov bohatých, či dokonca za cenu ich fyzickej likvidácie, stále prežíva a je spoločensky oveľa viac akceptovaný. Pokiaľ sa nepodarí presvedčiť väčšinu občanov, že je rovnakým, ak nie ešte väčším zlom ako nacizmus, budú najrôznejší populisti, či priamo komunisti ohrozovať slobodu a ostatné ľudské práva nás všetkých.

Dnes si okrem výročia hanebného paktu medzi nacistickým Nemeckom a komunistickým Ruskom pripomíname najmä obete týchto dvoch zločineckých režimov. Obete, z ktorých mnohé si prešli oboma peklami, najprv peklom koncentrákov a následne aj peklom komunistických väzení, vyšetrovní tajnej polície, gulagov, uránových baní, či popravísk.

Česť ich pamiatke!

Juraj Petrovič
podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 23. augusta 2019.

Comments

Komentáre

Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.