Hospodárenie OKS

OKS od svojho vzniku v decembri 2001 hospodárila a viedla účtovníctvo, uvedené v nasledujúcich dokumentoch:

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2022 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2021 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2020 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2019 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2018 (PDF)

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň – komunálne voľby 2018 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2017 (PDF)

Čestné vyhlásenie OKS ohľadom nákladov vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Správa o prostriedkoch vynaložených OKS na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Prehľad nákladov Martina Mlýneka ako tretej strany vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2016 (PDF)

Prehľad nákladov OKS ako tretej strany na volebnú kampaň pred voľbami do NR SR 5. marca 2016

Prehľad nákladov Martina Mlýneka ako tretej strany na volebnú kampaň pred voľbami do NR SR 5. marca 2016

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2015 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2014 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2013 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2012 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2011 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2010 (PDF)

Záverečná správa OKS o financovaní nákladov na voľby do NR SR v roku 2010 (PDF)

Predbežná správa OKS o financovaní nákladov na voľby do NR SR v roku 2010 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2009 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2008 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2007 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2006 (PDF)

Výdavky OKS na volebnú kampaň 2006

Predbežná správa o financovaní nákladov na voľby do NR SR v období od 15. februára 2006 do 17. mája 2006 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2005 (PDF)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2004 (PDF)

Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch a daroch v roku 2004 (XLS)

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2003 (PDF)

Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch a daroch v roku 2003 (XLS)

Prehľad o majetku, záväzkoch, príjmoch, výdavkoch a daroch v roku 2002 (XLS)

Správa o výdavkoch na propagáciu pred voľbami do NR SR 2002

Prehlásenie o vedení účtovníctva v roku 2001

Výročná finančná správa Občianskej konzervatívnej strany za rok 2001

Rozpočet OKS na rok 2001 (XLS)

Dary OKS na rok 2001 (XLS)


Zoznam darcov OKS od roku 2009:

1. štvrťrok 2009
– žiaden darca

2. štvrťrok 2009
– žiaden darca

3. štvrťrok 2009
– žiaden darca

4. štvrťrok 2009
– žiaden darca

1. štvrťrok 2010
– žiaden darca

2. štvrťrok 2010
– žiaden darca

3. štvrťrok 2010
– darca: Jozef Špirko, Vilová 11, Bratislava, 10 000 eur

4. štvrťrok 2010
– žiaden darca

1. štvrťrok 2011
– žiaden darca

2. štvrťrok 2011
– žiaden darca

3. štvrťrok 2011
– žiaden darca

4. štvrťrok 2011
– žiaden darca

1. štvrťrok 2012
– žiaden darca

2. štvrťrok 2012
– žiaden darca

3. štvrťrok 2012
– žiaden darca

4. štvrťrok 2012
– žiaden darca

1. štvrťrok 2013
– žiaden darca

2. štvrťrok 2013
– žiaden darca

3. štvrťrok 2013
– žiaden darca

4. štvrťrok 2013
– žiaden darca

1. štvrťrok 2014
– žiaden darca

2. štvrťrok 2014
– žiaden darca

3. štvrťrok 2014
– žiaden darca

4. štvrťrok 2014
– žiaden darca

1. štvrťrok 2015
– žiaden darca

2. štvrťrok 2015
– žiaden darca

3. štvrťrok 2015
– žiaden darca

4. štvrťrok 2015
– žiaden darca

1. štvrťrok 2016
– žiaden darca

Prehľad nákladov OKS ako tretej strany na volebnú kampaň pred voľbami do NR SR 5. marca 2016

Prehľad nákladov Martina Mlýneka ako tretej strany na volebnú kampaň pred voľbami do NR SR 5. marca 2016

2. štvrťrok 2016
– žiaden darca

3. štvrťrok 2016
– žiaden darca

4. štvrťrok 2016
– žiaden darca

1. štvrťrok 2017
– žiaden darca

2. štvrťrok 2017
– žiaden darca

3. štvrťrok 2017
– žiaden darca

4. štvrťrok 2017
– žiaden darca

1. štvrťrok 2018
– žiaden darca

2. štvrťrok 2018
– žiaden darca

3. štvrťrok 2018
– žiaden darca

4. štvrťrok 2018
– žiaden darca

Zoznam darcov sa zverejňuje podľa § 23 ods. 4 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.


Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť OKS v kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda:

Za rok 2015: Členský príspevok 1 180 eur: Juraj Bakoš, Osvienčimská 1718/4, 911 01 Trenčín

Za rok 2016: Členský príspevok 1 200 eur: Juraj Bakoš, Osvienčimská 1718/4, 911 01 Trenčín

Za rok 2016: Členský príspevok 1 350 eur: Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava

Za rok 2017: Členský príspevok 1 200 eur: Juraj Bakoš, Osvienčimská 1718/4, 911 01  Trenčín

Za rok 2017: Členský príspevok 800 eur: Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava

Za rok 2017: Členský príspevok 690 eur: Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava

Za rok 2017: Členský príspevok 480 eur: Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava

Za rok 2018: Žiadna osoba neprispela na činnosť OKS peňažným darom alebo členským príspevkom, nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením vyšším ako je dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v čase sledovaného roku.

Za rok 2019: Žiadna osoba neprispela na činnosť OKS peňažným darom alebo členským príspevkom, nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením vyšším ako je dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v čase sledovaného roku.

Za rok 2020: Žiadna osoba neprispela na činnosť OKS peňažným darom alebo členským príspevkom, nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením vyšším ako je dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v čase sledovaného roku.

Za rok 2021: Žiadna osoba neprispela na činnosť OKS peňažným darom alebo členským príspevkom, nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením vyšším ako je dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnou v čase sledovaného roku.

Za rok 2022: Členský príspevok 2 000 eur: Michal Zajac, Hodžova 12, 911 01 Trenčín

Za rok 2022: Dar 19 240 eur: Liberálny dom, s. r. o., IČO: 36869201, Priemyselná 8, 821 09 Bratislava

Za rok 2023: Dar 2 600 eur: Slavomíra Henčeková, Lužná 14, 851 04 Bratislava

Zoznam osôb sa zverejňuje podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.