Na prelome rokov je vhodné pozrieť sa na čo a ako sa v Bratislave budú míňať peniaze z verejných rozpočtov samospráv v roku 2006. Vhodnejšie by však bolo verejne diskutovať a debatovať ešte pred prijímaním rozpočtov mestských častí hlavného mesta a samospráveho kraja. Mojím cieľom je otvoriť verejnú debatu o tom koľko ako a na…

Čítať viac

V Trenčianskych novinách 48/2004 sa komentátor Michal Piško zaoberá neexistenciou ľavicovej alternatívy v trenčianskom politickom prostredí. Podľa môjho názoru sú autorove obavy z nefunkčnosti ľavice prehnané nakoľko pravicová dominancia v trenčianskom mestskom zastupiteľstve je mierne povedané virtuálna. Niežeby existovala dostatočná oponentúra ale podľa môjho názoru chýba konzistentná pravicová línia a rozhodnutia súčasnej garnitúry často zaváňajú…

Čítať viac

Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 25. septembra 2004 v Trenčíne zvolili orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne: Predseda: Marián Beták Podpredseda: Ľubor Guniš Tajomník: Michal Zajac Regionálny revízor: Miroslav Malaník Za zástupcov regionálneho združenia v Republikovej rade OKS boli zvolení Ľubor Guniš a Igor Skúpy ďalším…

Čítať viac

Vzhľadom k petičnej explózii v práve prebiehajúcej uhorkovej sezóne cítim potrebu vyjadriť sa k otázke zmyslu a filozofie petičného práva a k jeho postaveniu v kontexte základných ľudských práv. Samotný princíp petície a teda i petičného práva je neoddeliteľne spojený s ľudskoprávnou legitimitou nakoľko všetky pôvodné ľudskoprávne dokumenty počnúc anglickou Magnou chartou libertatum (Veľkou listinou…

Čítať viac

Oceňujem že sa na stránkach Trenčianskych novín otvorila diskusia o potenciálnej modernizácii (rekonštrukcii) železničnej trate prechádzajúcej územím mesta Trenčín s ohľadom na všetky možné dôsledky ktoré môže so sebou priniesť realizácia jednotlivých návrhov (variantov). Na nasledujúcich riadkoch by som sa i ja rád do nej zapojil. Osobne sa domnievam že v tak strategickej otázke je…

Čítať viac

Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 25. apríla 2003 v Trenčíne zvolili orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne: Predseda: Marián Beták Podpredseda: Ľuboš Kostelanský Tajomník: Michal Zajac Regionálny revízor: Miroslav Malaník Za zástupcu regionálneho združenia v Republikovej rade OKS bol zvolený Ľubor Guniš a náhradníkom Igor Skúpy…

Čítať viac

Delegáti ustanovujúceho regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 16. februára 2002 v Trenčíne zvolili za presedu RZ OKS v Trenčianskom kraji Radovana Kazdu. Za zástupcu regionálneho združenia v Republikovej rade OKS bol zvolený Ľubor Guniš ďalším členom RR OKS za Trenčiansky kraj je Radovan Kazda ako predseda regionálneho združenia.