Dňa 13. novembra 2010 sa v Trenčíne konal regionálny snem Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji. Delegáti snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji zvolili orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne: predseda Jozef Kutlík podpredseda Marián Beták tajomník Michal Zajac členovia Regionálnej rady Juraj Bakoš Andrej Michalčík Milan Soumar Jozef Hrušovský a Martin Ferianec…

Čítať viac

Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 19. septembra 2009 v Trenčíne schválili koalíciu do volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja s KDS. Ďalej zvolili orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne: predseda Jozef Kutlík podpredseda Marián Beták tajomník Michal Zajac členovia Regionálnej rady Juraj Bakoš Andrej Michalčík a…

Čítať viac

Dňa 28. februára 2009 sa v Trenčíne konal regionálny snem Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji spojený so slávnostným otvorením kancelárie OKS v Trenčíne na Mierovom námestí č. 3 za účasti predsedu OKS Petra Zajaca a podpredsedu OKS Ondreja Dostála. Delegáti snemu zvolili za náhradníkov do Republikovej rady Mariána Betáka a Juraja Bakoša. Slávnostné otvorenie…

Čítať viac

Dnes bola v Trenčíne otvorená kancelária Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji a Miestneho klubu OKS v Trenčíne. Sídli na Mierovom námestí č. 3 (prvé poschodie). Úradné hodiny pre verejnosť sú vo štvrtok a piatok v čase 15:00-17:00. Michal Zajac tajomník RZ OKS v Trenčianskom kraji Lokalizácia podľa mapy:

Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 22. septembra 2007 v Trenčíne zvolili na obdobie nasledujúcich dvoch rokov orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne: Predseda: Jozef Kutlík Podpredsedovia: Marián Beták Ľubor Guniš Tajomník: Michal Zajac Regionálny revízor: Andrej Michalčík Za zástupcov regionálneho združenia v Republikovej rade OKS boli…

Čítať viac

V Trenčianskych novinách 48/2004 sa komentátor Michal Piško zaoberá neexistenciou ľavicovej alternatívy v trenčianskom politickom prostredí. Podľa môjho názoru sú autorove obavy z nefunkčnosti ľavice prehnané nakoľko pravicová dominancia v trenčianskom mestskom zastupiteľstve je mierne povedané virtuálna. Niežeby existovala dostatočná oponentúra ale podľa môjho názoru chýba konzistentná pravicová línia a rozhodnutia súčasnej garnitúry často zaváňajú…

Čítať viac

Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 25. septembra 2004 v Trenčíne zvolili orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne: Predseda: Marián Beták Podpredseda: Ľubor Guniš Tajomník: Michal Zajac Regionálny revízor: Miroslav Malaník Za zástupcov regionálneho združenia v Republikovej rade OKS boli zvolení Ľubor Guniš a Igor Skúpy ďalším…

Čítať viac

Vzhľadom k petičnej explózii v práve prebiehajúcej uhorkovej sezóne cítim potrebu vyjadriť sa k otázke zmyslu a filozofie petičného práva a k jeho postaveniu v kontexte základných ľudských práv. Samotný princíp petície a teda i petičného práva je neoddeliteľne spojený s ľudskoprávnou legitimitou nakoľko všetky pôvodné ľudskoprávne dokumenty počnúc anglickou Magnou chartou libertatum (Veľkou listinou…

Čítať viac

Oceňujem že sa na stránkach Trenčianskych novín otvorila diskusia o potenciálnej modernizácii (rekonštrukcii) železničnej trate prechádzajúcej územím mesta Trenčín s ohľadom na všetky možné dôsledky ktoré môže so sebou priniesť realizácia jednotlivých návrhov (variantov). Na nasledujúcich riadkoch by som sa i ja rád do nej zapojil. Osobne sa domnievam že v tak strategickej otázke je…

Čítať viac