Chcel som si podrobnejšie preštudovať rozpočet nášho mesta (ktorý je vraj v kritickej situácii) s úmyslom že možno mi niečo rozumné napadne ako pomôcť vedeniu mesta či poslancom nejakou dobrou radou (aspoň na tomto portáli) no bola to zbytočná strata času. Dopracoval som sa iba k nejakej veľmi hrubej číselnej tabuľke tzv. bilancii rozpočtu resp….

Čítať viac

Nevýhodné predaje obecných a župných majetkov za priateľské ceny pod trhovú hodnotu a bez verejnej súťaže by sa mohli stať minulosťou. Parlament totiž koncom apríla schválil novelu zákona o majetkoch obcí a vyšších územných celkov z dielne mimovládnej organizácie Via Iuris. Ich hlavným prínosom sú kritériá zaväzujúce samosprávy pre odpredaji majetku. Tento črtajúci sa prelom…

Čítať viac

V týchto dňoch po prvom kole prezidentských volieb iste mnohí z nás ktorí volili Františka Mikloška sú tak trocha v rozpakoch. Ignorovať druhé kolo odvolavajúc sa na to (úprimne a so všetkou vážnosťou) že to už nie je ono – alebo sa rozhodnúť pre Ivetu Radičovú v snahe nepodceniť dôsledky a následky neúčasti. Vnímame tlak…

Čítať viac

Dňa 28. februára 2009 sa v Trenčíne konal regionálny snem Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji spojený so slávnostným otvorením kancelárie OKS v Trenčíne na Mierovom námestí č. 3 za účasti predsedu OKS Petra Zajaca a podpredsedu OKS Ondreja Dostála. Delegáti snemu zvolili za náhradníkov do Republikovej rady Mariána Betáka a Juraja Bakoša. Slávnostné otvorenie…

Čítať viac

Dnes bola v Trenčíne otvorená kancelária Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji a Miestneho klubu OKS v Trenčíne. Sídli na Mierovom námestí č. 3 (prvé poschodie). Úradné hodiny pre verejnosť sú vo štvrtok a piatok v čase 15:00-17:00. Michal Zajac tajomník RZ OKS v Trenčianskom kraji Lokalizácia podľa mapy:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Dúbravka schválilo umiestnenie pamätnej tabule Gustávovi Husákovi generálnemu tajomníkovi Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a prezidentovi Československej socialistickej republiky. Návrh inicioval tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozef Artim. Pamätná tabuľa má byť umiestnená na budove miestneho úradu Dúbravky a má byť zaradená medzi miestne pamätihodnosti Dúbravky. Vyjadrujeme svoj…

Čítať viac

V rámci Hodnotenia ekonomických a sociálnych opatrení (HESO) v regiónoch za 2. štvrťrok 2008 získala samospráva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto druhé najhoršie hodnotenie za opatrenie nazvané „Bratislavské Staré Mesto koná vo vzťahu k podnikateľom nad rámec svojich právomocí“. Toto konštatovanie však nezodpovedá realite. Nie je žiadnym evidentným a objektívne existujúcim faktom. Nie je…

Čítať viac

Starý most dosluhuje a je potrebná jeho rekonštrukcia resp. výmena. Magistrát začal konať no z jeho konania sa viacerým obyvateľom Bratislavy zatmieva pred očami. Myslíme si že nazvať novostavbu mosta rekonštrukciou je klamanie občanov. Myslíme si že výber dodávateľa stavby bez toho aby prebehla riadna možno aj medzinárodná architektonická súťaž je hazardovaním so vzhľadom mesta…

Čítať viac

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto má na svojom zasadnutí dňa 24. júna 2008 na programe aj predaj nehnuteľností (body č. 6 – 11) a nebytových priestorov (body č. 12 – 15). Väčšinu z týchto návrhov považujem za problematickú a to najmä z týchto dôvodov: Z uvedených dôvodov sa majú nehnuteľnosti a nebytové…

Čítať viac

Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I. JUDr. Eva Satinová vo svojom proteste z 28. februára 2008 tvrdí že Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 1/2005 z 19. apríla 2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred hlukom a vibráciami v znení všeobecne záväzného nariadenia…

Čítať viac