title=Oceňujem že sa na stránkach Trenčianskych novín otvorila diskusia o potenciálnej modernizácii (rekonštrukcii) železničnej trate prechádzajúcej územím mesta Trenčín s ohľadom na všetky možné dôsledky ktoré môže so sebou priniesť realizácia jednotlivých návrhov (variantov).

Na nasledujúcich riadkoch by som sa i ja rád do nej zapojil. Osobne sa domnievam že v tak strategickej otázke je absolútne nevyhnutné aby rozhodli priamo občania prostredníctvom ľudového hlasovania. Dovolím si to tvrdiť preto lebo je evidentné že existuje príliš veľká disproporcia („otvorené nožnice“) medzi verejnou mienkou a mienkou mestských predstaviteľov. Viď napríklad hysterická reakcia pána poslanca Dobiaša (TN 28/2004) vo vzťahu ku kritike na adresu nimi preferovaného variantu. Čiže variant pri realizácii ktorého by prišlo ku bezprecedentnému zásahu do charakteru mesta Trenčín a to nie len v technickom ale i v celkovom sociokultúrnom kontexte na dlhé desaťročia do budúcnosti. Pri tom je zrejmé že označovať alternatívny návrh za utopistický je hrubá nekompetentnosť a arogancia nakoľko práve preferovaný návrh vykazuje všetky znaky utopistického sociálneho inžinierstva.

Teraz niekoľko slov k legitimite (oprávnenosti) rozhodovať. Legitimita rozhodovať tradične vyplýva z legitimity tých ktorí rozhodujú. Môže sa jednať o legitimitu demokratickú charizmatickú tradicionalistickú alebo v prípade konfliktnej situácie i o prirodzenoprávnu aplikáciu práva na odpor zvyčajne uplatňovanej pri hrubom porušení prirodzených práv (vlastníctvo život sloboda bezpečnosť).

Dovolím si tvrdiť že v prípade variantu 1 legitimita tých čo majú rozhodnúť t. j. Mestského zastupiteľstva v Trenčíne nespĺňa kritéria ani jednej z uvedených možností (typov). Nakoľko demokratická legitimita je oslabená odporom verejnej mienky a podpriemernou účasťou vo voľbách do MZ a prirodzenoprávna hrubým zásahom do vlastníckych práv občanov. Ostatné sú v demokratickej spoločnosti irelevantné. Preto musím trvať na tom že jediným východiskom je ľudové hlasovanie.

Na záver mi neostáva iné než vyjadriť presvedčenie že v týchto osudových chvíľach sa všetci trenčianski lokálpatrioti dokážu zjednotiť v snahe o umožnenie rozhodovania o trenčianskych záležitostiach v Trenčíne a nie v Bratislave alebo dokonca v Bruseli. Koniec koncov zmysel politiky je v službe ľuďom a obrane ich práv.

Článok bol publikovaný v Trenčianskych novinách.

Comments

Komentáre