Dnes bola na Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto doručená petícia v ktorej 135 podpísaných občanov navrhuje aby sa časť Vajanského nábrežia v Bratislave premenovala na Masarykovo nábrežie. Podľa návrhu by malo ísť o priestor v blízkosti pamätníka československej štátnosti pred Slovenským národným múzeom.

Poslanci za OKS Ondrej Dostál Dušan Franců a Peter Tatár zároveň požiadali starostu mestskej časti Petra Čiernika aby prerokovanie informácie o petícii zaradil do programu miestneho zastupiteľstva ktoré sa uskutoční v utorok 31. októbra teda len tri dni po 88. výročí vzniku Československej republiky.

V súčasnosti nie je v Bratislave po spoluzakladateľovi a prvom prezidentovi Československej republiky T. G. Masarykovi pomenovaná žiadna ulica námestie či iné verejné priestranstvo. Bratislava je pritom dnes hlavným mestom Slovenskej republiky aj vďaka historickému pôsobeniu T. G. Masaryka. Na rozdiel od Bratislavy nesú Masarykovo meno ulice nielen v mnohých v mestách Českej republiky ale aj vo viacerých mestách na Slovensku: napr. Prešov Košice Zvolen Lučenec Michalovce Trebišov Trenčianske Teplice Čadca. Význam osoby T. G. Masaryka dokumentuje aj skutočnosť že sú po ňom pomenované ulice miest v krajinách ktorých sa jeho pôsobenie v porovnaní so Slovenskom dotklo len okrajovo: Ľubľana Záhreb Bukurešť či Mexiko City. Vo Washingtone je po Masarykovi pomenovaný park v ktorom sa nachádza jeho socha. Masarykove ulice existujú aj v ďalších amerických mestách na Floride je po ňom pomenované dokonca celé mesto Masaryktown. V Paríži a Tel Avive majú Masarykovo námestie.

O to zarážajúcejším dojmom pôsobí fakt že v Bratislave nenesie jeho meno žiadne verejné priestranstvo jeho pamiatku a jeho význam pre našu krajinu nepripomína žiadna socha či pamätná tabuľa. Túto skutočnosť považujeme za prejav neúcty k vlastným dejinám. Poslanci OKS navrhujú aby staromestské miestne zastupiteľstvo zobralo informáciu o petícii na vedomie podporilo návrh na vytvorenie Masarykovho nábrežia v Bratislave a odporučilo mestskému zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy aby sa týmto návrhom zaoberalo.

Ondrej Dostál poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za OKS a člen petičného výboru poverený zastupovaním členov petičného výboru v styku s orgánmi verejnej správy.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.