Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 25. septembra 2004 v Trenčíne zvolili orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne:

Predseda:
Marián Beták

Podpredseda:
Ľubor Guniš

Tajomník:
Michal Zajac

Regionálny revízor:
Miroslav Malaník

Za zástupcov regionálneho združenia v Republikovej rade OKS boli zvolení Ľubor Guniš a Igor Skúpy ďalším členom RR OKS za Trenčiansky kraj je Marián Beták ako predseda regionálneho združenia.

Comments

Komentáre