Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 25. apríla 2003 v Trenčíne zvolili orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne:

Predseda:
Marián Beták

Podpredseda:
Ľuboš Kostelanský

Tajomník:
Michal Zajac

Regionálny revízor:
Miroslav Malaník

Za zástupcu regionálneho združenia v Republikovej rade OKS bol zvolený Ľubor Guniš a náhradníkom Igor Skúpy ďalším členom RR OKS za Trenčiansky kraj je Marián Beták ako predseda regionálneho združenia.

Comments

Komentáre