Zvolením nového obyvateľa Bieleho domu sme sa ocitli v kvalitatívne odlišnej situácii dokonca si dovolím hovoriť o zmene paradigmy. Domnievam sa že nového amerického prezidenta je správne vnímať ako určitý fenomén resp. symbol a to i napriek tomu že je ešte len na začiatku svojho funkčného obdobia. Prečo fenomén? Barack Hussein Obama nezaujme pozíciu lídra…

Čítať viac

Tí ktorí si prajú Nebo najlepšie slúžia Zemi. Tí ktorí milujú človeka menej než Boha činia pre človeka najviac. C. S. Lewis Rozštep medzi dušou a telom medzi prírodou a človekom ktorého sme svedkami v modernom svete dal vzniknúť novému druhu závislosti: som presvedčený že naša civilizácia upadla do závislosti na spotrebovávaní samotnej zeme. Al…

Čítať viac

„… základný omyl socializmu je antropologickej povahy. Socializmus považuje jednotlivca len za nástroj a molekulu spoločenského organizmu takže jeho blaho je úplne podriadené fungovaniu hospodársko-spoločenského mechanizmu; zároveň panuje názor že práve toto blaho nemôžeme dosiahnuť nezávisle od slobodného rozhodovania jednotlivca a bez jeho osobnej a právnej zodpovednosti za dobro a zlo. Človek je tak redukovaný…

Čítať viac

Idey majú svoje dôsledky. Richard Weaver Keď sa v dôsledku štátnych zásahov vzdelávanie dostáva pod kontrolu byrokracie ide cez palubu samotná idea kvality vzdelania cieľom sa nestáva rozvíjanie ducha človeka ale jeho prispôsobenie sa priemeru masovej mentality. Frank S. Meyer Moja reflexia vzdelávacieho systému nechce byť nejakou komplexnou kritikou ale skôr podnetom na zamyslenie ako…

Čítať viac

V dôsledku rozloženia síl po septembrových parlamentných voľbách a agendy víťazných subjektov sa momentálne Slovensko nachádza v štádiu prointegračnej eufórie problém je ale v tom že seriózna a poctivá diskusia zameraná na integračnú problematiku vlastne ešte nezačala snáď len s výnimkou „etickej deklarácie“ ale i v tomto prípade sa jedná o onú povestnú výnimku potvrdzujúcu…

Čítať viac

V Trenčianskych novinách 48/2004 sa komentátor Michal Piško zaoberá neexistenciou ľavicovej alternatívy v trenčianskom politickom prostredí. Podľa môjho názoru sú autorove obavy z nefunkčnosti ľavice prehnané nakoľko pravicová dominancia v trenčianskom mestskom zastupiteľstve je mierne povedané virtuálna. Niežeby existovala dostatočná oponentúra ale podľa môjho názoru chýba konzistentná pravicová línia a rozhodnutia súčasnej garnitúry často zaváňajú…

Čítať viac

Oceňujem že sa na stránkach Trenčianskych novín otvorila diskusia o potenciálnej modernizácii (rekonštrukcii) železničnej trate prechádzajúcej územím mesta Trenčín s ohľadom na všetky možné dôsledky ktoré môže so sebou priniesť realizácia jednotlivých návrhov (variantov). Na nasledujúcich riadkoch by som sa i ja rád do nej zapojil. Osobne sa domnievam že v tak strategickej otázke je…

Čítať viac