ImageV rámci okrúhleho stola s kandidátmi na poslancov z trenčianskeho regiónu vo voľbách do Národnej rady SR 2006 sme im položili pár otázok. Odpovedá Michal Zajac z OKS.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do NR SR?

Napriek tomu ako sa naša politická realita javí byť „za vodou“ myslím si že skutočné reformy nás ešte len čakajú a tie potrebujú menej pragmatizmu a viac hodnôt. Ľudia z OKS a program OKS sú pre mňa zárukou naplnenia tejto vízie a preto kandidujem.

V čom vidíte váš prínos pre NR SR v prípade zvolenia?

V uplatňovaní konzistentnej pravicovej agendy.

Aké budú vaše priority v parlamente?

Nízke dane nízke odvody vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou prehĺbenie transatlantickej spolupráce v rámci NATO nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva aktívna účasť na boji proti terorizmu vyrovnaný respektíve prebytkový štátny rozpočet.

Budete hlasovať za výrazné zúženie imunity poslancov?

Áno imunita by sa mala vzťahovať len na výroky súvisiace s uplatňovaním mandátu poslanca.

Ako vidíte pokračovanie zdravotníckej reformy?

V zavedení individuálnych účtov zdravotného poistenia a v úplnom dotiahnutí odštátnenia zdravotníckych zariadení.

Ste za spoplatnenie vzdelania?

Som za spoplatnenie vysokoškolského štúdia čo by posilnilo konkurenčné prostredie v školstve a v dôsledku toho aj tlak na vyššiu kvalitu vzdelávacieho systému.

Je nutné kultúru dotovať?

Nie financovanie kultúry by malo byť na trhových princípoch. Výnimku tvoria kultúrne pamiatky vo vlastníctve štátu z ktorých značná časť je v havarijnom stave a o ktoré nemá záujem súkromný investor.

V čele OKS stoja významní muži Novembra ’89. Prečo sa vám doteraz nepodarilo presvedčiť voličov a dostať sa do parlamentu?

Čiastočne preto že na Slovensku ako keby ešte nenastal čas na etablovanie sa klasickej pravice a čiastočne preto že voliči sa boja dať hlas strane ktorá sa nevyskytuje v prieskumoch preferencií na prahu zvoliteľnosti a radšej volia menšie zlo.

Martin Kukučka uverejnené v týždenníku MY Trenčianske noviny dňa 12. júna 2006.

Comments

Komentáre