Vyše 2 200 ľudí sa dosial podpísalo pod výzvu prezidentovi republiky na vetovanie novely zákona o hlásení pobytu občanov. Kontroverznú novelu schválila NR SR 16. mája 2013. Hneď na druhý deň bola zverejnená výzva prezidentovi aby schválenú novelu nepodpísal a navrhol parlamentu pri opätovnom prerokovávaní zákona nahradiť v nej bod ktorým sa upravuje povinnosť hlásiť…

Čítať viac

OKS odmieta nápad premiéra Roberta Fica na zníženie počtu žúp z 8 na 3 a snahu o silnejší vplyv štátu v nich. Tento nápad je absurdný a problémy územnej samosprávy by neriešil ale prehĺbil. Slovensko potrebuje reformu verejnej správy. Avšak nie v podobe návratu k trom krajom z obdobia komunistického režimu ale predovšetkým v podobe…

Čítať viac

Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR skonštatovala že Ministerstvo financií SR utajeným a skráteným pripomienkovým konaním o návrhu zákona ktorým sa mali zaviesť tzv. elektronické kolky porušilo Legislatívne pravidlá vlády SR aj práva občana vyjadriť sa k predmetnému návrhu zákona. Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k návrhu novely zákona o správnych poplatkoch sa…

Čítať viac

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo dňa 13.2.2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o odbytovom fonde. Návrh zákona ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 1.7.2013 považujeme za nezmyselný a škodlivý ako celok. Má sa ním zriadiť nová zbytočná inštitúcia – odbytový fond ktorý bude financovaný z povinných príspevkov podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárstva…

Čítať viac

Dnes som do podateľne Úradu vlády SR doručil sťažnosť proti postupu ministerstva financií v medzirezortnom pripomienkovom konaní o návrhu novely zákona o správnych poplatkoch. Novelou sa s účinnosťou od 1. januára 2014 majú zaviesť elektronické kolky ako náhrada papierových kolkových známok ktoré majú byť v roku 2014 zrušené. Prevádzkovateľom systému elektronických kolkov sa má stať…

Čítať viac

Valec zo Súmračnej očividne naberá obrátky a len tak ľahko ho nikto nezastaví. Skutočne nie som nijaký fanúšik Penty ale pripravované zrušenie súkromných zdravotných poisťovní na Slovensku je veľmi nebezpečný precedens. Nie kvôli Pente ani kvôli súkromným zdravotným poisťovniam ale kvôli slobode všeobecne. Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na petrovic.blog.sme.sk dňa 31. októbra…

Čítať viac

Parlament na svojej septembrovej schôdzi posunul do druhého čítania vládny návrh novely zákona o advokácii. Výstižnejšie by však bolo hovoriť o návrhu zákona o obmedzení počtu advokátov. Hlavným zmyslom novely totiž v skutočnosti nie je nič iné ako znížiť záujem nových uchádzačov o výkon advokátskeho povolania. Ako to už v takýchto prípadoch býva skutočný zámer…

Čítať viac

Keď človek robí niečo nekalé snaží sa to zvyčajne skryť pred zrakom verejnosti. Preto drobní zlodeji majú radi noc. Pod rúškom tmy sa im lepšie kradne. Páchatelia väčších nekalostí majú k dispozícii sofistikovanejšie nástroje. Napríklad také skrátené legislatívne konanie. Postup akým sú návrhy zákonov pripravované a prerokovávané vo vláde i v parlamente má svoje jasne…

Čítať viac

Zberanie podpisov pod hromadnú pripomienku proti zvyšovaniu daní zrušeniu rovnej dane a obmedzeniu paušálnych výdavkov bude pokračovať až do 14. septembra 2012. Ministerstvo financií SR predložilo dňa 24. augusta 2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo…

Čítať viac