Dnes som do podateľne Úradu vlády SR doručil sťažnosť proti postupu ministerstva financií v medzirezortnom pripomienkovom konaní o návrhu novely zákona o správnych poplatkoch. Novelou sa s účinnosťou od 1. januára 2014 majú zaviesť elektronické kolky ako náhrada papierových kolkových známok ktoré majú byť v roku 2014 zrušené. Prevádzkovateľom systému elektronických kolkov sa má stať priamo zo zákona Slovenská pošta a to bez toho aby bol prevádzkovateľ vybraný v transparentnej verejnej súťaži z viacerých ponúk. Odhadované ročné platby štátu za prevádzku systému elektronických kolkov predstavujú 733 mil. eur. Doterajšie náklady na kolkové známky ktorých monopolným distribútorom je tiež Slovenská pošta sa pohybujú na úrovni 69 mil. eur.

Medzirezortné pripomienkové konanie sa uskutočnilo od 4. do 10. decembra 2012 teda päť pracovných dní. Ministerstvo financií nezverejnilo návrh zákona na Portáli právnych predpisov a teda verejnosť nemala vôbec možnosť sa k návrhu vyjadriť a pripomienkovať ho. Tým prišlo k viacnásobnému porušeniu Legislatívnych pravidiel vlády. V sťažnosti žiadam aby Úrad vlády SR preskúmal postup ministerstva v pripomienkovom konaní k návrhu novely a zároveň
a) odporučil ministerstvu opätovné uskutočnenie pripomienkového konania v súlade s podmienkami stanovenými v legislatívnych pravidlách
b) určil konkrétnych predstaviteľov resp. pracovníkov ministerstva zodpovedných za porušenie legislatívnych pravidiel v predmetnom prípade a odporučil ministrovi vyvodiť voči nim zodpovednosť a informovať verejnosť o spôsobe vyvodenia zodpovednosti a
c) navrhol konkrétne opatrenia vo vzťahu k ministerstvu ako aj vo vzťahu k ďalším ministerstvám aby sa podobné prípady porušovania legislatívnych pravidiel vlády už nemohli opakovať.

Ondrej Dostál
predseda Občianskej konzervatívnej strany

V Bratislave dňa 19. decembra 2012


Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál: Ficova vláda predĺži Slovenskej pošte kolkový biznis (blog)

Ondrej Dostál: Sťažnosť na utajené konanie (video)

SME: Online kolky nahradia papierové monopol získa opäť pošta

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.