Snaha o korumpovanie voličov dohadzovanie biznisu spriateleným podnikateľským subjektom a porušovanie zákona stoja za dnešným rozhodnutím Ficovej vlády o odkúpení podielu SPP.

Rozhodnutie vlády o odkúpení podielu SPP od Energetického a priemyselného holdingu (EPH) považuje Občianska konzervatívna strana za ďalší prejav snahy Ficovej vlády uplácať voličov subvencovanými cenami plynu. Za týmto krokom nie je úsilie o zlepšenie hospodárenia SPP ale snaha vládneho Smeru-SD ovplyvňovať postoje obyvateľstva vo svoj prospech prostredníctvom dodatočných sociálnych výhod.

Ide jednoznačne o politické zneužívanie podniku a stranícku politiku za peniaze daňových poplatníkov. OKS upozorňuje že podľa § 228 ods. 1 písm. a) Trestného zákona sa trestného činu zavineného úpadku dopustí ten kto „spôsobí úpadok právnickej osoby a vo väčšom rozsahu zmarí uspokojenie jej veriteľa tým že bez zodpovedajúceho finančného krytia investuje do stratového obchodu.“ Podľa § 228 ods. 2 sa rovnakého trestného činu dopustí ten kto koná takýmto spôsobom a „úpadok právnickej osoby bol odvrátený len poskytnutím príspevku alebo iným opatrením orgánu štátu územnej samosprávy alebo verejnoprávnej inštitúcie ku ktorým neboli tieto orgány povinné“. Ak chce vláda udržiavať nízke ceny plynu pre domácnosti bez ohľadu na vývoj ceny plynu na svetových trhoch môže tak urobiť len prostredníctvom príspevkov alebo opatrení zo strany orgánov štátu.

Štát týmto krokom od súkromného akcionára preberá stratové činnosti SPP v podobe predaja plynu domácnostiam a firmám. Ziskové činnosti ostávajú v dcérskych spoločnostiach SPP pod manažérskou kontrolou EPH. Z pohľadu EPH ide teda tiež jednoznačne o dobrý biznis – zbaviť sa stratových aktivít na úkor štátu a ponechať si kontrolou nad ziskovými. Zrejme nie je v tejto súvislosti náhodné že jedným zo spoluvlastníkov českého EPH je slovenská finančná skupina J&T.

Vláda navyše pri rozhodovaní o kúpe podielu v SPP porušila aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa § 5 ods. 4 infozákona je vláda „povinná zverejniť texty materiálov (návrhy správy rozbory) predložených na rokovanie vlády a prijaté uznesenia vrátane ich príloh“. Vláda materiál o kúpe SPP nezverejnila s odvolaním sa na § 17 § 10 a § 11 ods. 1 písm. a). Paragraf 17 upravuje lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie a nemá nijaký súvis so zverejňovaním materiálov vládou. Podľa § 10 ods. 1 majú síce výnimku z povinnosti sprístupnenia informácie označené ako obchodné tajomstvo avšak podľa § 10 ods. 2 písm. c) nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva sprístupnenie informácie ktorá sa týka používania verejných zdrojov a nakladania s majetkom štátu. Podľa § 11 ods. 1 písm. a) povinná osoba nesprístupní informáciu ak „jej bola odovzdaná osobou ktorej takú povinnosť zákon neukladá a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila že so sprístupnením informácie nesúhlasí“. Návrh materiálu na rokovanie vlády však vláde predložil minister hospodárstva nie súkromná firma.

Ondrej Dostál
predseda OKS

Martin Mlýnek
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 4. septembra 2013.


Súvisiace informácie:

Vláda SR: Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Tlačová konferencia po rokovaní vlády SR 4. september 2013 (video)

Další Křetínského vítězství na Slovensku – slovenská vláda právě schválila zpětný nákup podílu EPH v SPP

Štát úplne ovládne ceny plynu. Kúpi celý SPP

Comments

Komentáre