Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo dňa 13.2.2013 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o odbytovom fonde. Návrh zákona ktorý má nadobudnúť účinnosť dňa 1.7.2013 považujeme za nezmyselný a škodlivý ako celok.

Má sa ním zriadiť nová zbytočná inštitúcia – odbytový fond ktorý bude financovaný z povinných príspevkov podnikateľských subjektov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva fakticky novou daňou. Zákon zvýši finančné a administratívne zaťaženie podnikateľov bude deformovať podnikateľské prostredie a vytvárať priestor pre korupciu a klientelizmus. Zvýšené náklady podnikateľského sektora sa môžu premietnuť do zvýšenej ceny potravín.

V hromadnej pripomienke navrhujeme odmietnuť návrh zákona ako celok. V prípade že ministerstvo nevyhovie našej požiadavke navrhujeme text návrhu zákona upraviť nasledovne:

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.