Vláda v zrýchlenom tempe spolu s deštrukciou druhého dôchodkového piliera presadila v parlamente aj brutálne zvýšenie odvodov pre živnostníkov. Argumentovala najmä potrebou zníženia rozpočtového deficitu. Včera však verejne priznala že si z nás len uťahovala. A vysmiala sa živnostníkom rovno do tváre. … Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na dostal.blog.sme.sk dňa 23. augusta…

Čítať viac

V stredu 1. 8. 2012 som v poobedňajších hodinách doručil na Ústavný súd SR sťažnosť proti postupu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. V sťažnosti namietam že tým že ministerstvo v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády nezverejnilo návrh novely na Portáli právnych predpisov…

Čítať viac

Dnes som podal na Úrad vlády SR sťažnosť proti postupu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v pripomienkovom konaní k návrhu novely zákona o sociálnom poistení ktorý vláda schválila 6. júla 2012. Novela zásadným spôsobom zasahuje do odvodového a daňového systému najmä vo vzťahu k živnostníkom ďalším samostatne zárobkovo činným osobám a dohodárom ako…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo) predložilo v pondelok 9. júla 2012 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh novely“). Návrh novely ktorá má nadobudnúť…

Čítať viac

1. Zvyšovanie daní 2. Zvyšovanie verejných výdavkov 3. Prehodnotenie reformy justície 4. Urýchlenie vyvlastňovania 5. Vyššie odvody pre živnostníkov slobodné povolania a dohodárov 6. Podpora ďalšej centralizácii Európskej únie 7. Znepružňovanie trhu práce 8. Boj proti gymnáziám súkromným a cirkevným školám 9. Regulácia cien 10. Prejedanie budúcich dôchodkov 11. Ratifikácia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia 12….

Čítať viac

Vybrané červené pasáže z programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (2012): Vláda kvalifikovane poznávajúca STABILITU vláda nechápe ako nemennú nedemokratickú vládnu výkonnú moc ale ako schopnosť predvídať vonkajšie a vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života spoločnosti doma a v zahraničí. Vláda prehlbujúca súdržnosť Vývoj za posledné obdobie ukázal že globalizácia nielen urýchľuje rozvoj národných ekonomík…

Čítať viac