OKS kladie Robertovi Ficovi sedem otázok v súvislosti so vzťahom jeho vlády ku scientológom. Premiér Robert Fico dosiaľ nevysvetlil prečo jeho vláda poskytla firme scientológa dotácie z eurofondov. Okrem toho by však mal verejnosti vysvetliť aj to prečo jeho ministri školstva a vnútra nechajú scientológov nerušene pôsobiť na školách a prenikať do polície. Scientológovia na…

Čítať viac

Robert Fico dnes obvinil prezidentského kandidáta Andreja Kisku z napojenia na scientológiu a tvrdil že scientologická sekta predstavuje bezpečnostné riziko. Bolo by preto správne aby sám vysvetlil prečo jeho vláda poskytla dotácie vo výške vyše 200 tisíc eur firme na čele ktorej stojí človek hlásiaci sa k scientológii. Dotáciu poskytla Ficova vláda firme PSS SVIDNÍK…

Čítať viac

Vyzývame prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča aby nepodpísal Národnou radou Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2013 schválenú novelu zákona o dani z príjmov (parlamentná tlač č. 613) ale vrátil ju parlamentu na opätovné prerokovanie. Žiadame prezidenta aby navrhol NR SR pri opätovnom prerokovaní vypustiť z novely ustanovenia ktorou sa súčasťou zákona stávajú daňové licencie právnických…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana hodnotí vládu Roberta Fica ako vládu obmedzovania ekonomických slobôd a občianskych práv. Vláda zvýšila odvodové a daňové zaťaženie znížila pružnosť Zákonníka práce skomplikovala zakladanie nových firiem a pripravuje zavedenie dane z práva podnikať v podobe daňových licencií pre obchodné spoločnosti. Vláda sa dlhodobo správa tak ako keby viedla triedny boj proti živnostníkom…

Čítať viac

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve. Novelou sa má predĺžiť lehota na vybavenie petície z 30 na 60 pracovných dní. V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme: 1. nepredlžovať lehotu na vybavenie petície 2. umožniť podpisovanie elektronických petícií bez overovania podpisov a bez zaručeného elektronického podpisu 3. zaviesť…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana odmieta návrh Ficovej vlády zaviesť licencie pre obchodné spoločnosti. Licencie nebudú štandardnou daňou z príjmu ale daňou za uplatňovanie ústavou garantovaného práva podnikať. Ficova vláda opakovane dokazuje že podnikateľov a to najmä malých považuje za triednych nepriateľov. Sú to pritom podnikatelia nie vláda kto ťahá ekonomiku a vytvára pracovné miesta. Licencie pre…

Čítať viac

Snaha o korumpovanie voličov dohadzovanie biznisu spriateleným podnikateľským subjektom a porušovanie zákona stoja za dnešným rozhodnutím Ficovej vlády o odkúpení podielu SPP. Rozhodnutie vlády o odkúpení podielu SPP od Energetického a priemyselného holdingu (EPH) považuje Občianska konzervatívna strana za ďalší prejav snahy Ficovej vlády uplácať voličov subvencovanými cenami plynu. Za týmto krokom nie je úsilie…

Čítať viac

Snaha zabrániť protiústavným zásahom do slobody prejavu a slobodného šírenia informácií je hlavným cieľom dnes zverejnenej hromadnej pripomienky k návrhu zákona o volebnej kampani. Návrh zákona predložilo minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo vnútra a majú sa ním upraviť podmienky volebnej kampane pre všetky typy volieb. Podľa signatárov hromadnej pripomienky navrhovaná právna úprava zasahuje…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana (OKS) odmieta vládny návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty ktorou sa podnikateľom stanovuje povinnosť predkladať daňovým úradom údaje o všetkých faktúrach prostredníctvom tzv. kontrolného výkazu. Pod zámienkou boja proti daňovým únikom chce Ficova vláda neopodstatnene zvyšovať byrokratické zaťaženie podnikateľov. Ani štát ani podnikatelia pritom nie sú na takéto zmätočné experimentovanie…

Čítať viac

Vyjadrujeme ostrý nesúhlas so schválením novely zákona o vyvlastňovaní ktorú navrhli poslanci SMER-SD a ktorá zjednoduší podmienky pre vyvlastňovanie. Vlastnícke právo je jedným zo základných práv a pilierov modernej západnej civilizácie. Ústava pripúšťa vyvlastnenie iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme. Vyvlastňovanie v prospech investícií súkromných podnikateľských subjektov je nielenže zásahom do vlastníckych práv…

Čítať viac