Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.

Ministerstvo zdravotníctva je povinné zverejniť analýzu o vyvlastnení zdravotných poisťovní pretože ide o informáciu ktorú má k dispozícii a zároveň neexistuje dôvod ktorý pre obmedzenie prístupu k informáciám stanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Dôvody obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v paragrafoch 8 až 11 tohto zákona. Ministerstvo sa…

Čítať viac

Nie na všetkých rezortoch Ficovej vlády je jednoznačne vidno že dominantná strana vládnej koalície sa hlási k sociálnodemokratickej orientácii. Socialistickú česť Ficovej strany a vlády okrem ministerky Tomanovej zachraňuje minister Valentovič s neochabujúcim úsilím zlikvidovať pluralitný systém zdravotného poistenia. Možno nie náhodou týmto najčervenším ministrom patrí druhé a tretie miesto v rebríčku neobľúbenosti členov inak…

Čítať viac

Ficova strana sa snaží vrátiť socializmus do nášho života prostredníctvom obnovovania tradície sviatkov ako Medzinárodný deň žien alebo Sviatok práce. Ficova vláda obnovuje socializmus nebezpečnejším spôsobom – snaží sa ho znovu zakomponovať do legislatívy. Najvýraznejším pokusom je navrhovaná novela Zákonníka práce. Obe snahy majú zhodné korene. Ficova strana a vláda sa snažia prezentovať ako obhajkyne…

Čítať viac

Dnes sa na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka práce. K zblíženiu stanovísk zástupcov ministerstva a iniciátorov hromadnej pripomienky však na rokovaní neprišlo. Z 15 bodov pripomienok formulovaných v hromadnej pripomienke prišlo k zhode iba v jednom prípade. Za ministerstvo sa na rozporovom konaní zúčastnila…

Čítať viac

Je pozoruhodné ako si Ficova vláda predstavuje dialóg s občanmi. Svoju ochotu počúvať hlas ľudu demonštrovala minulý týždeň tým že zverejnila kompletný návrh novely Zákonníka práce v denníku Nový čas. Priam symbolicky sa tak stalo na druhý deň po skončení pripomienkového konania ktoré vytvára priestor na to aby sa k návrhom zákonov mohli okrem ministerstiev…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pozvalo zástupcov predkladateľov hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce na rozporové konanie. Rozporové konanie sa uskutoční v utorok 13. marca 2007. Hromadnú pripomienku iniciovala skupina občanov z Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI) Nadácie F.A.Hayeka (NFAH) Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Inštitútu pre slobodnú spoločnosť…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Predložený návrh znižuje pružnosť trhu práce obmedzuje slobodu zmluvných vzťahov neúmerne posilňuje vplyv odborov a privilégiá ich funkcionárov. Tieto opatrenia sú vydávané za ochranu zamestnancov. V skutočnosti však rigidnejšie pracovné…

Čítať viac

Minulotýždňové schválenie zákona o tripartite si viacerí novinári i politici vysvetlili tak že znemožní občanom prístup k zvukovým záznamom z rokovaní vlády. Nie je to tak. Skutočnosť že do zákona o organizácii činnosti vlády bola vložená veta „schôdze vlády sú neverejné“ nemení nič na tom či možno sprístupňovať zvukové záznamy z týchto schôdzí. Ak bol…

Čítať viac

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii porušuje Legislatívne pravidlá vlády. Deje sa tak aj v prípade spornej a pravdepodobne protiústavnej novely zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Legislatívne pravidlá vlády stanovujú že lehota na prerokovanie návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní je minimálne 15 pracovných dní. Skrátiť túto lehotu…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana vyzýva vládu a ministerstvo pôdohospodárstva aby vysvetlili prečo zavádzali verejnosť a poslancov parlamentu keď zavedenie povinných kontrol domácich zabíjačiek zdôvodňovali požiadavkami Európskej únie. Novo schválený zákon o veterinárnej starostlivosti ktorý začne platiť od 1. februára 2007 stanovuje v § 23 povinnosť hlásiť domáce zabíjačky regionálnej veterinárnej správe a povinne vykonávať vyšetrenie na…

Čítať viac