Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.

Občianska konzervatívna strana odmieta návrh ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej na zriadenie Rady vlády SR pre rodovú rovnosť. OKS považuje za absurdné vytvárať poradný orgán vlády ktorý budú tvoriť všetci členovia vlády okrem jej predsedu Fica. Vytvorenie rady s predpokladanými nákladmi 55 mil. Sk ročne by bolo prejavom bujnenia byrokracie a mrhania…

Čítať viac

Aj rok po prvej schôdzi vlády Roberta Fica ostáva nedoriešená kauza zverejnenia zvukového záznamu z nej. Hoci súd zrušil pôvodné rozhodnutie Úradu vlády SR ktorým odmietol zvukový záznam sprístupniť úrad vydal nové rozhodnutie v ktorom opäť sprístupnenie zvukového záznamu odmietol. Včera som sa proti tomuto rozhodnutiu znovu odvolal. Žiadosť o sprístupnenie zvukového záznamu z rokovania…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana navrhuje v rámci schvaľovania novely živnostenského zákona zaviesť všeobecnú voľnú živnosť ktorá by živnostníkovi umožňovala prevádzkovať všetky voľné živnosti bez povinnosti špecifikovania jednotlivých predmetov podnikania. OKS zaslala opozičným poslancom parlamentu 5 pozmeňujúcich návrhov k vládnemu návrhu novely zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Novelou sa NR SR zaoberá na prebiehajúcej schôdzi a…

Čítať viac

Ministerstvo zdravotníctva je povinné zverejniť analýzu o vyvlastnení zdravotných poisťovní pretože ide o informáciu ktorú má k dispozícii a zároveň neexistuje dôvod ktorý pre obmedzenie prístupu k informáciám stanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Dôvody obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v paragrafoch 8 až 11 tohto zákona. Ministerstvo sa…

Čítať viac

Nie na všetkých rezortoch Ficovej vlády je jednoznačne vidno že dominantná strana vládnej koalície sa hlási k sociálnodemokratickej orientácii. Socialistickú česť Ficovej strany a vlády okrem ministerky Tomanovej zachraňuje minister Valentovič s neochabujúcim úsilím zlikvidovať pluralitný systém zdravotného poistenia. Možno nie náhodou týmto najčervenším ministrom patrí druhé a tretie miesto v rebríčku neobľúbenosti členov inak…

Čítať viac

Ficova strana sa snaží vrátiť socializmus do nášho života prostredníctvom obnovovania tradície sviatkov ako Medzinárodný deň žien alebo Sviatok práce. Ficova vláda obnovuje socializmus nebezpečnejším spôsobom – snaží sa ho znovu zakomponovať do legislatívy. Najvýraznejším pokusom je navrhovaná novela Zákonníka práce. Obe snahy majú zhodné korene. Ficova strana a vláda sa snažia prezentovať ako obhajkyne…

Čítať viac

Dnes sa na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka práce. K zblíženiu stanovísk zástupcov ministerstva a iniciátorov hromadnej pripomienky však na rokovaní neprišlo. Z 15 bodov pripomienok formulovaných v hromadnej pripomienke prišlo k zhode iba v jednom prípade. Za ministerstvo sa na rozporovom konaní zúčastnila…

Čítať viac

Je pozoruhodné ako si Ficova vláda predstavuje dialóg s občanmi. Svoju ochotu počúvať hlas ľudu demonštrovala minulý týždeň tým že zverejnila kompletný návrh novely Zákonníka práce v denníku Nový čas. Priam symbolicky sa tak stalo na druhý deň po skončení pripomienkového konania ktoré vytvára priestor na to aby sa k návrhom zákonov mohli okrem ministerstiev…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pozvalo zástupcov predkladateľov hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce na rozporové konanie. Rozporové konanie sa uskutoční v utorok 13. marca 2007. Hromadnú pripomienku iniciovala skupina občanov z Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI) Nadácie F.A.Hayeka (NFAH) Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Inštitútu pre slobodnú spoločnosť…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Predložený návrh znižuje pružnosť trhu práce obmedzuje slobodu zmluvných vzťahov neúmerne posilňuje vplyv odborov a privilégiá ich funkcionárov. Tieto opatrenia sú vydávané za ochranu zamestnancov. V skutočnosti však rigidnejšie pracovné…

Čítať viac