Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny pozvalo zástupcov predkladateľov hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce na rozporové konanie. Rozporové konanie sa uskutoční v utorok 13. marca 2007.

Hromadnú pripomienku iniciovala skupina občanov z Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika (KI) Nadácie F.A.Hayeka (NFAH) Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Inštitútu pre slobodnú spoločnosť (ISS). Obsahom hromadnej pripomienky je požiadavka vypustiť z návrhu novely tie body ktorými sa znižuje pružnosť trhu práce zväčšuje sa zasahovanie štátu do slobody zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami neprimerane sa zvyšujú právomoci odborov a privilégiá odborárskych funkcionárov. Hromadnú pripomienku k novele Zákonníka práce podporilo prostredníctvom elektronického formulára na webstránke www.changenet.sk okolo 600 občanov.

Postoj ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny kontrastuje s obštrukciami ministerstva zdravotníctva ktoré spochybňuje hromadnú pripomienku k novele zákona o zdravotnom poistení z dôvodu že ju jej podporovatelia nepodpisovali vlastnoručne ale podporili ju elektronickou formou ako to umožňujú Legislatívne pravidlá vlády. Hromadnú pripomienku za zachovanie slobodného výberu zdravotnej poisťovne iniciovali OKS KI INESS a Health Policy Institute (HPI) a elektronickou formou alebo vlastnoručným podpisom ju podporilo viac ako 2500 občanov. Ministerstvo napriek tomu vyhlasuje že nie je povinné uskutočniť so zástupcami predkladateľov hromadnej pripomienky rozporové konanie. Podľa Legislatívnych pravidiel vlády sa má rozporové konanie uskutočniť o každej pripomienke verejnosti s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 občanov.

Ďalšie informácie:

Text hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce a zoznam signatárov

Text hromadnej pripomienky k novele zákona o zdravotnom poistení a zoznam signatárov

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.