Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.

9:00 Generálna prokuratúra Štúrova 2 Bratislava Podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestných činov porušovania slobody združovania a zhromažďovania (§ 195 Trestného zákona) zneužívania právomoci verejného činiteľa (§ 326) obmedzovania osobnej slobody (§ 183) a obmedzovania slobody pobytu (§ 184) v súvislosti so zákrokom polície proti kazašskej novinárke Balli Marzecovej dňa 21.11.2007 v Bratislave….

Čítať viac

Dnes som podal na Úrad vlády SR (ÚV SR) rozklad (odvolanie) proti tomu že mi odmietol sprístupniť úplné znenie Stanoviska Ministerstva financií SR k otázke vplyvov realizácie výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP na výšku štátneho dlhu SR a k otázke ostatných vplyvov na rozpočtovú politiku štátu ktoré vláda prerokovala 11.10.2007. O sprístupnenie…

Čítať viac

Rezerva predsedu vlády sa využíva v rozpore so zákonný účelom pre ktorý bola zriadená. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa rozpočtové rezervy vrátane rezervy predsedu vlády (ods. 2 písm. b)) v štátnom rozpočte vytvárajú „na krytie nepredvídaných výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia alebo na krytie…

Čítať viac

Vláda síce navrhuje otvoriť na obdobie od 1. 1. do 30. 6. 2008 aj priebežný dôchodkový pilier evidentne jej však nejde o to aby sa ľudia ktorí sa z nejakého dôvodu nestihli zaregistrovať do druhého piliera teraz masovo odhlasovali zo Sociálnej poisťovne (SP). Upodozrievať Fica s Tomanovou z toho že by chceli naháňať kšefty DSS…

Čítať viac

Dnes som podal na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona. K uvedenému trestnému činu mohlo podľa môjho názoru prísť v súvislosti so zverejnením informácií o tom že poslanci NR SR Iveta Radičová Klára Sárközy Mikuláš Dzurinda Magdaléna…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana odmieta návrh ministerky práce sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej na zriadenie Rady vlády SR pre rodovú rovnosť. OKS považuje za absurdné vytvárať poradný orgán vlády ktorý budú tvoriť všetci členovia vlády okrem jej predsedu Fica. Vytvorenie rady s predpokladanými nákladmi 55 mil. Sk ročne by bolo prejavom bujnenia byrokracie a mrhania…

Čítať viac

Aj rok po prvej schôdzi vlády Roberta Fica ostáva nedoriešená kauza zverejnenia zvukového záznamu z nej. Hoci súd zrušil pôvodné rozhodnutie Úradu vlády SR ktorým odmietol zvukový záznam sprístupniť úrad vydal nové rozhodnutie v ktorom opäť sprístupnenie zvukového záznamu odmietol. Včera som sa proti tomuto rozhodnutiu znovu odvolal. Žiadosť o sprístupnenie zvukového záznamu z rokovania…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana navrhuje v rámci schvaľovania novely živnostenského zákona zaviesť všeobecnú voľnú živnosť ktorá by živnostníkovi umožňovala prevádzkovať všetky voľné živnosti bez povinnosti špecifikovania jednotlivých predmetov podnikania. OKS zaslala opozičným poslancom parlamentu 5 pozmeňujúcich návrhov k vládnemu návrhu novely zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Novelou sa NR SR zaoberá na prebiehajúcej schôdzi a…

Čítať viac

Ministerstvo zdravotníctva je povinné zverejniť analýzu o vyvlastnení zdravotných poisťovní pretože ide o informáciu ktorú má k dispozícii a zároveň neexistuje dôvod ktorý pre obmedzenie prístupu k informáciám stanovuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Dôvody obmedzenia prístupu k informáciám sú uvedené v paragrafoch 8 až 11 tohto zákona. Ministerstvo sa…

Čítať viac

Nie na všetkých rezortoch Ficovej vlády je jednoznačne vidno že dominantná strana vládnej koalície sa hlási k sociálnodemokratickej orientácii. Socialistickú česť Ficovej strany a vlády okrem ministerky Tomanovej zachraňuje minister Valentovič s neochabujúcim úsilím zlikvidovať pluralitný systém zdravotného poistenia. Možno nie náhodou týmto najčervenším ministrom patrí druhé a tretie miesto v rebríčku neobľúbenosti členov inak…

Čítať viac