Dnes sa na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke k návrhu novely Zákonníka práce. K zblíženiu stanovísk zástupcov ministerstva a iniciátorov hromadnej pripomienky však na rokovaní neprišlo. Z 15 bodov pripomienok formulovaných v hromadnej pripomienke prišlo k zhode iba v jednom prípade.

Za ministerstvo sa na rozporovom konaní zúčastnila skupina pracovníkov na čele generálnou riaditeľkou sekcie legislatívy Vierou Husárikovou. Za predkladateľov hromadnej pripomienky sa na rokovaní zúčastnili Peter Gonda z Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Ondrej Dostál z Občianskej konzervatívnej strany (OKS). K odstráneniu rozporu prišlo iba v bode 12 hromadnej pripomienky ktorý sa týkal neobmedzovania motivačných nástrojov cez normy spotreby práce bez preukázateľných dôvodov. Ministerstvo toto ustanovenie z návrhu novely vypustilo z dôvodu že sa už nachádza v inom zákone. V ostatných otázkach rozpor trvá.

Hromadná pripomienka je kritikou tých ustanovení navrhovanej novely Zákonníka práce ktorými sa znižuje pružnosť trhu práce zväčšuje sa zasahovanie štátu do zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami neprimerane sa zvyšujú právomoci odborov a privilégiá odborárskych funkcionárov. Hromadnú pripomienku k novele Zákonníka práce podporilo prostredníctvom elektronického formulára na webstránke www.changenet.sk okolo 600 občanov. Predmetom rozporového konania boli najmä otázky súvisiace so zadefinovaním závislej činnosti úpravy pracovného pomeru na dobu určitú či na kratší pracovný úväzok právomocí odborov a zvyšovania nákladov zamestnávateľov. Zástupcovia iniciátorov hromadnej pripomienky na rokovaní poukázali na absenciu vyčíslenia odhadovaných dopadov novely na ekonomiku a vyjadrili názor že schválenie novely Zákonníka práce v predloženej podobe by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť.

V prípade neakceptovania pripomienok k návrhu ministerstva a jeho schválenia vládou sa iniciátori hromadnej pripomienky obrátia na poslancov NR SR s požiadavkou aby presadzovali zmeny vo vládnom návrhu novely prostredníctvom poslaneckých pozmeňujúcich návrhov.

Ďalšie informácie:

Text hromadnej pripomienky k novele Zákonníka práce a zoznam signatárov

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.