ImageNie na všetkých rezortoch Ficovej vlády je jednoznačne vidno že dominantná strana vládnej koalície sa hlási k sociálnodemokratickej orientácii. Socialistickú česť Ficovej strany a vlády okrem ministerky Tomanovej zachraňuje minister Valentovič s neochabujúcim úsilím zlikvidovať pluralitný systém zdravotného poistenia. Možno nie náhodou týmto najčervenším ministrom patrí druhé a tretie miesto v rebríčku neobľúbenosti členov inak obľúbeného Ficovho kabinetu.

Socialistický pohľad na svet je charakteristický nedôverou k slobodnému trhu súkromnému vlastníctvu slobodnému konaniu jednotlivcov a ich schopnosti rozhodnúť sa samostatne lepšie ako by to za nichurobili štátni úradníci. Ukážkovo sa to prejavuje práve u Valentoviča ktorý sa snaží odstrániť zo zdravotníctva trhové prvky a občanom namiesto slobodnej voľby zdravotnej poisťovne direktívne nariadiť kde majú byť poistení.

Vo februári ministerstvo navrhlo novelou zákona o zdravotnom poistení obmedziť poistencom slobodu výberu zdravotnej poisťovne a poistencov za ktorých platí odvody štát povinne prepoistiť do dvoch štátom kontrolovaných poisťovní. V máji Valentovič vláde navrhol vytvoriť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu a ostatné poisťovne zlikvidovať a vyvlastniť. Neuspel. Tento týždeň predložilo ministerstvo už s posvätením vlády do zrýchleného pripomienkového konania návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou. Navrhujú sa v nej zmeny ktoré zdravotným poisťovniam znemožnia vytvárať a rozdeľovať zisk a znížia maximálnu výšku prevádzkových nákladov zo štyroch na tri percentá úhrnu poistného.

Nebyť februárového a májového pokusu možno by ešte niekto uveril že júnovým návrhom ide ministerstvu o zefektívnenie fungovania zdravotných poisťovní a získanie väčšieho množstva prostriedkov do zdravotníctva. Takto je však jasné že cieľom je nahradiť pluralitný systém zdravotného poistenia jednou monopolnou štátnou poisťovňou. Súčasné návrhy sú len snahou okľukou zrealizovať tento zámer keďže sa ho dosiaľ nepodarilo zrealizovať priamo. V máji to ministerstvo priznalo otvorene. Februárový úlet s povinným prepoisťovaním časti poistencov • e zasa užitočný v tom že pomáha ľuďom pochopiť ako konkrétne by sa úspech Valentovičovej liečby slovenského zdravotníctva červenými pilulkami dotkol ich samých. Vo februári ministerstvo navrhlo zobrať slobodu výberu zdravotnej poisťovne niektorým poistencom. Ak sa mu podarí zlikvidovať pluralitný systém zdravotných poisťovní prídu o túto možnosť všetci.

Vytváranie zisku je prirodzenou súčasťou trhovej ekonomiky a aj v oblasti zdravotníctva pôsobí ako motivačný faktor ktorý prispieva k zvyšovaniu kon­kurencieschopnosti zefektívneniu systému a skvalitneniu poskytovaných slu­žieb. Opakom zisku je strata a boj proti zisku bude mať za následok iba neefektívnejšie fungovanie systému zväčšujúcu sa stratu a zadlžovanie. Navrhované zníženie maximálnej výšky prevádzkových nákladov zdravotných poisťovní zdôvodňuje ministerstvo tvrdením že „prax ukázala že i tu sú ešte rezervy a výdavky je možné znížiť o ďalšie 1 %“. Pritom obmedzenie na štyri percentná platí iba od 1. 1. 2007 a bolo schválené na návrh ministerstva zdravotníctva v septembri 2006. Účelovosť tejto argumentácie je evidentná.

Najnovší návrh ministerstva zdravotníctva je možno menej priehľadný ako predchádzajúce ale je predkladaný s tým istým zámerom a preto je rovnako škodlivý. A aj naložiť by sa s ním malo rovnako. Aj tieto červené pilule Ivana Valentoviča treba hodiť do koša.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 9. júna 2007.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.