title=Je pozoruhodné ako si Ficova vláda predstavuje dialóg s občanmi. Svoju ochotu počúvať hlas ľudu demonštrovala minulý týždeň tým že zverejnila kompletný návrh novely Zákonníka práce v denníku Nový čas. Priam symbolicky sa tak stalo na druhý deň po skončení pripomienkového konania ktoré vytvára priestor na to aby sa k návrhom zákonov mohli okrem ministerstiev a štátnych inštitúcií štandardnou formou vyjadriť aj občania. Čiže diskusia sa naplno otvára až po termíne na predkladanie pripomienok ktoré je potrebné brať do úvahy?

Skupina približne 600 občanov využila štandardnú cestu pripomienkového konania a adresovala ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny hromadnú pripomienku. Jej obsahom je požiadavka vypustiť z návrhu novely tie body ktorými sa znižuje pružnosť trhu práce zväčšuje sa zasahovanie štátu do slobody zmluvných vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami neprimerane sa zvyšujú právomoci odborov a privilégiá odborárskych funkcionárov. Keďže sa ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny nechystá pripomienke vyhovieť začiatkom budúceho týždňa sa uskutoční rozporové konanie na ktorom sa zúčastnia zástupcovia signatárov a iniciátori pripomienky z Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI) Nadácie F. A. Hayeka (NFAH) Inštitútu ekonomických a spoločenských štúdií (INESS) a Inštitútu pre slobodnú spoločnosť (ISS).

Skutočnosť že sa rozporové konanie vôbec uskutoční nie je v dnešnej dobe až taká samozrejmá hoci v zmysle legislatívnych pravidiel vlády sa má rozporové konanie uskutočniť vždy keď predkladateľ zákona nevyhovie hromadnej pripomienke s ktorou sa stotožnilo aspoň 500 občanov. V nedávnej minulosti som mal možnosť zblízka vidieť ako ministerstvá Ficovej vlády rešpektujú alebo nerešpektujú legislatívne pravidlá vlády v prípade troch ďalších hromadných pripomienok. Nebolo to veľmi optimistické pozorovanie. Všetky tri pripomienky sa týkali kontroverzných návrhov – návrhu ministerstva spravodlivosti na zrušenie Špeciálneho súdu návrhu ministerstva dopravy na urýchlenie výstavby diaľnic prostredníctvom protiústavnej úpravy vyvlastňovania pozemkov a návrhu ministerstva zdravotníctva na obmedzenie slobodného výberu zdravotnej poisťovne.

S každou zo spomínaných pripomienok sa stotožnilo viac ako 500 občanov. Napriek tomu si povinnosť zvolať rozporové konanie z troch rezortov Ficovej vlády splnilo iba ministerstvo spravodlivosti. K zhode medzi zástupcami ministerstva spravodlivosti ktoré chce Špeciálny súd zrušiť a zástupcami občanov ktorí to odmietajú síce neprišlo ale rokovanie sa uskutočnilo a konala sa pomerne podrobná diskusia o samotnom návrhu a našich výhradách voči nemu.

Ministerstvo dopravy rozporové konanie ignorovalo s odôvodnením že sa našou pripomienkou nenavrhuje úprava textu ale zamietnutie návrhu ako celku. To isté bolo pritom predmetom hromadnej pripomienky k návrhu na zrušenie Špeciálneho súdu a ministerstvo spravodlivosti bez problémov rozporové konanie uskutočnilo. Legislatívne pravidlá vlády totiž nevylučujú ani takto formulovanú pripomienku.

Minister zdravotníctva Valentovič zasa vopred avizoval že s nami ako zástupcami podporovateľov hromadnej pripomienky za zachovanie slobodného výberu zdravotnej poisťovne nebude rokovať lebo mu chýbajú vlastnoručné podpisy podporovateľov pripomienky. Legislatívne pravidlá pritom predpokladajú že sa pripomienky doručujú aj elektronicky a v drvivej väčšine prípadov sa aj takto doručujú bez toho aby s tým bol akýkoľvek problém.

Ficova vláda na jednej strane deklaruje ochotu počúvať názory občanov aj nad rámec toho k čomu ju zaväzuje platná legislatíva na druhej strane tam kde by si Ficovi ministri mali aspoň vypočuť čo im chcú občania povedať si zapchávajú uši.

Článok bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 9. marca 2007.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.