Občianska konzervatívna strana navrhuje v rámci schvaľovania novely živnostenského zákona zaviesť všeobecnú voľnú živnosť ktorá by živnostníkovi umožňovala prevádzkovať všetky voľné živnosti bez povinnosti špecifikovania jednotlivých predmetov podnikania.

OKS zaslala opozičným poslancom parlamentu 5 pozmeňujúcich návrhov k vládnemu návrhu novely zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Novelou sa NR SR zaoberá na prebiehajúcej schôdzi a v druhom čítaní by mala byť prerokovaná v utorok 26.6.2007. OKS navrhuje upraviť vládny návrh v nasledujúcich bodoch:

Uvedené návrhy majú za cieľ skvalitnenie podnikateľského prostredia. Malo by byť plne na rozhodnutí samotného podnikateľa koľko predmetov podnikania bude mať uvedených v živnostenskom liste alebo na koncesnej listine. Neexistuje dôvod prečo by štát mal stanovovať že na živnostenskom liste alebo koncesnej listine má byť uvedený iba jeden predmet podnikania. Pozmeňujúcimi návrhmi sa zároveň navrhuje aby mal živnostník možnosť získať výpis zo živnostenského registra s jedným predmetom alebo niekoľkými vybranými predmetmi podnikania na vlastnú žiadosť.

Zavedenie inštitútu všeobecnej voľnej živnosti umožní živnostníkom aby s takýmto predmetom činnosti mohli vykonávať všetky živnosti pre ktoré sa nevyžaduje splnenie osobitných podmienok a aby nemuseli pri každom rozširovaní svojej podnikateľskej činnosti o nový typ aktivít ohlasovať živnostenskému úradu nový predmet činnosti.

Verejná časť živnostenského registra je zverejnená na internete aj v súčasnosti a nevylučuje to ani navrhované upravené znenie zákona. Pozmeňujúcim návrhom by sa to však ministerstvu vnútra stanovilo ako povinnosť vyplývajúca priamo zo zákona.

Ďalšie informácie:

Úplné znenie pozmeňovacieho návrhu (PDF)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.