Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Predložený návrh znižuje pružnosť trhu práce obmedzuje slobodu zmluvných vzťahov neúmerne posilňuje vplyv odborov a privilégiá ich funkcionárov.

Tieto opatrenia sú vydávané za ochranu zamestnancov. V skutočnosti však rigidnejšie pracovné právo a nižšia flexibilita trhu práce znamenajú vážne prekážky pre tvorbu nových pracovných miest a najviac poškodzujú práve najohrozenejšie skupiny – dlhodobo nezamestnaných a ťažko zamestnateľných občanov ktorí majú problémy uplatniť sa na trhu práce. Viaceré z navrhovaných zmien by mali negatívny dopad na fungovanie podnikateľských subjektov čím by poškodzovali aj záujmy ich zamestnancov. Pre posilňovanie vplyvu odborov a privilégií ich funkcionárov neexistujú žiadne vecné dôvody. Ide o politicky motivované opatrenia súvisiace s podporou odborárskych predákov pre stranu SMER-SD pred parlamentnými voľbami.

Pružný trh práce nezväzovaný nadbytočnými reguláciami je jedným zo základných predpokladov rozvoja ekonomiky a prosperity celej spoločnosti. Preto žiadame vypustiť z návrhu novely Zákonník práce tie ustanovenia ktoré znižujú pružnosť pracovnoprávnych vzťahov a neopodstatnene zvyšujú vplyv odborov. Obsahom hromadnej pripomienky sú nasledovné body:

Ďalšie informácie:

Hromadná pripomienka k novele Zákonníka práce

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.