Nespokojnosť a obavy obyvateľov na Hagarovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača z ďalšieho zahusťovania výstavbou polyfunkčného bytového domu trvá už niekoľko rokov. Spísanie petície občanov a jej predloženie na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl.m. bolo logickým krokom na ceste k definitívnemu zabráneniu nechcenej zástavby. V septembri 2013 mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie podľa ktorého: 1/ zobralo…

Čítať viac

Ľahostajnosť a neschopnosť starať sa o majetok Hlavné mesto Bratislava má zákonom uložené povinnosti ktoré má vykonávať v prospech svojich obyvateľov. Na ich plnenie má právo disponovať s majetkom o ktorý sa má povinnosť starať a zveľaďovať ho. Jedným zo základných problémov Bratislavy z pohľadu hospodára je to že vlastne ani nevie aký rozsah majetku…

Čítať viac

Pred vchodom do budovy Slovenskej národnej galérie stojí socha usmievavého Stalina ktorá je súčasťou výstavy „Prerušená pieseň“ venovanej dielam socialistického realizmu. Stalin aj po rokoch vyvolal reakciu … na ruky sochy niekto vylial červenú farbu. V súvislosti s týmto „incidentom“ oznámila pani riaditeľka galérie v správach Slovenského rozhlasu že k soche bude daný popisok. Idúc…

Čítať viac

Na zasadnutí finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Rača 13. júna 2012 som prezentovala názor na zámer úradu vstúpiť do úverového vzťahu vo výške 13 mil.€ (cca 39 mil. Sk) s použitím na rekonštrukciu školských a predškolských zariadení. Nespochybňujem úmysel poslancov. Skôr ma zaráža že tak vážny problém sa rieši až v polovici funkčného obdobia a…

Čítať viac

Terajšie mestské zastupiteľstvo ktoré vzišlo z komunálnych volieb koncom roka 2010 zdedilo úvery mesta vo výške 1285 mil. eur. Ak k tejto sume pripočítame objem úverov (reštrukturalizovaných dlhov) mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou vo výške 865 mil. eur tak celkový zostatok úverov k 1. 1. 2011 predstavoval 215 mil. eur. Veľa? V priebehu…

Čítať viac

Kauza Gorila čiastočne ohrozuje aktivity jednej finančnej skupiny čo využíva jej nemenej úspešná príbuzná skupina tzv. slovenských žralokov Ja aj Ty. Na pôde magistrátu pretláčajú pre hlavné mesto zdanlivo výhodný obchod. Pozemky na Kráľovej hore ktoré vydražili v roku 2003 za približne 4 mil. eur teraz veľkodušne „výhodne“ chcú vymeniť za lukratívne pozemky mesta v…

Čítať viac

V súvislosti s úmrtím Václava Havla sme sa stali svedkami mimoriadneho ocenenia významu Václava Havla ako človeka ktorý vniesol do politiky ľudský rozmer. Václav Havel je pre mňa predovšetkým symbolom aktívneho občianskeho odporu proti totalitnej moci. Skutočnosť že bol aj spoločným prezidentom Čechov a Slovákov po páde komunistického režimu v Československu je dôvodom prečo ako…

Čítať viac

Schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2012 na decembrovom mestskom zastupiteľstve predchádzalo spoločné rokovanie všetkých poslancov. Rokovanie inicioval primátor z obavy že nebude prijaté všeobecné záväzné nariadenie mesta vo veci zvýšenia daní z nehnuteľností od 1.1.2012. Ak sa tak stane oznámil svoj zámer stiahnuť návrh rozpočtu z rokovania. Mestu bude hroziť rozpočtové provizórium. Podstatná časť pravicovej…

Čítať viac

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. decembra 2011 28. Hlasovanie bod 9: Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Zmeny a doplnky 02 Týmto pamätným pre Bratislavu zlým hlasovaním bol schválený celý balík zmien a doplnkov 02 Územného plánu. Hlasovala som proti a nebola som sama. Ako poslankyňa za Mestskú časť…

Čítať viac