title=Schváleniu návrhu rozpočtu na rok 2012 na decembrovom mestskom zastupiteľstve predchádzalo spoločné rokovanie všetkých poslancov.

Rokovanie inicioval primátor z obavy že nebude prijaté všeobecné záväzné nariadenie mesta vo veci zvýšenia daní z nehnuteľností od 1.1.2012. Ak sa tak stane oznámil svoj zámer stiahnuť návrh rozpočtu z rokovania. Mestu bude hroziť rozpočtové provizórium. Podstatná časť pravicovej koalície tlmočila médiám názor že je síce za zvyšovanie daní ale len za cenu súhlasu poslancov strany Smer a to dokonca s požiadavkou na písomný záväzok. Poslanci Smeru najprv odmietali akékoľvek zvyšovanie daní neskôr podmieňovali súhlas časovým obmedzením platnosti zvýšenia sadzieb a to do konca volebného obdobia. Nakoniec podmieňovali súhlas opatreniami na zlepšenie výberu daní.

A tak pri politikárčení a hraní divadla pre občanov na dobrých a zlých poslancov ušlo niektorým poslancom to podstatné. Práca členov komisie pod vedením starostu Vajnor pána Mrvu akoby nebola. Jej výsledkom bol totiž systémový návrh zvýšenia daní z nehnuteľností a za bytové priestory priemerne o 20 % za nebytové priestory o 70 % ktorý posilní príjmovú stránku rozpočtu na rok 2012 a prázdnu mestskú kasu o 46 mil. eur. Návrh komisie zohľadňoval doterajšiu stagnáciu daní z nehnuteľností od roku 2005. Aktuálne sadzby dane totiž roky nezohľadňovali ani infláciu.

Nakoniec Smer nenechal svojho primátora v „kaši“ a pridal sa v hlasovaní k pravicovej koalícii. Všeobecné záväzné nariadenie mesta bolo prijaté. Dane sa budú zvyšovať od 1.1.2012 podľa návrhu komisie.

Celá situácia pripomína tanečnú kreáciu: najprv doprava potom doľava a nakoniec spolu.

Comments

Komentáre