title=Ľahostajnosť a neschopnosť starať sa o majetok Hlavné mesto Bratislava má zákonom uložené povinnosti ktoré má vykonávať v prospech svojich obyvateľov. Na ich plnenie má právo disponovať s majetkom o ktorý sa má povinnosť starať a zveľaďovať ho.

Jedným zo základných problémov Bratislavy z pohľadu hospodára je to že vlastne ani nevie aký rozsah majetku a hodnotu vlastní. Napriek snahám zo strany poslancov finančnej komisie o dôslednú inventarizáciu majetku ani po dvoch mimoriadnych inventarizáciách (v priebehu štvorročného funkčného obdobia) sa nepodarilo získať reálny obraz o majetkových pomeroch mesta. Pretože som bola prítomná spolu s poslancom Ing. Kolekom na zasadnutiach mimoriadnych inventarizačných komisií nebolo by celkom fér pripisovať tento neporiadok v celom rozsahu len súčasnému vedeniu magistrátu a primátorovi.

Vzťah mesta a mestskej časti

Mestskej časti na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva môže byť zverený konkrétny majetok mesta o ktorý sa mestská časť musí starať zveľaďovať ho no a samozrejme využívať v súlade s určeným účelom.

Konkrétny príklad „plnenia“ tejto povinnosti : Kultúrny dom ELÁN v Krasňanoch blízko Meopty. Ešte v roku 2010 miestni poslanci schválil v rozpočte takmer 100 tis. € na nákup pozemku pod objektom. V schválenom rozpočte za rok 2010 sa uvádza že prostriedky mestská časť aj vynaložila. Predstavy o lepšom využití objektu sa po nástupe nového starostu nenaplnili. Nezabezpečenú budovu nechali zdevastovať a v kauze Hagarova starosta zaradil objekt do pripravovaného balíka pre investora ktorý si vyčísľuje dokonca náklady na zbúranie vo výške 30 tis. €.

Ak by vedenia oboch úradov ( magistrát i miestny úrad Rača ) vykonávali dôslednú ! inventarizáciu majetku zvereného do správy mestskej časti Rača určite by k súčasnej devastácii nedošlo. Ak úrad mestskej časti nebol schopný zverený objekt využívať a starať sa oň mala ho mestská časť vrátiť mestu a jeho obyvateľom.

Kto je zodpovedný za vzniknutú škodu na majetku mesta majetku všetkých obyvateľov Bratislavy ? Neschopnosť alebo zámer je ťažké priznať. Komunikovať s aktívnymi obyvateľmi vo veci jeho využitia bolo tiež nad sily starostu. Dnes sa zdevastovaného objektu zbavovať a pritom argumentovať že je využívaný iba bezdomovcami je trestuhodná nezodpovednosť.

Ing. Zuzana Dzivjáková
poslankyňa Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy za MČ Rača

 

Viac

Comments

Komentáre