title=Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. decembra 2011 28. Hlasovanie bod 9: Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Zmeny a doplnky 02

Týmto pamätným pre Bratislavu zlým hlasovaním bol schválený celý balík zmien a doplnkov 02 Územného plánu. Hlasovala som proti a nebola som sama. Ako poslankyňa za Mestskú časť Rača som zaujala jednoznačný postoj pri rozhodovaní. V balíku zmien sú totiž aj tie ktorých uvedenie do života spôsobia zhoršenie kvality života v hlavnom meste a to bez ohľadu na to ktorej Mestskej časti sa navrhovaná konkrétna zmena dotýka.

Svojim hlasovaním som podporila iba návrh pani 1. námestníčky primátora aby predmetný materiál bol z rokovania stiahnutý a jednotlivé navrhované zmeny sa posudzovali postupne. Taký bol aj záver komisie územného a strategického plánovania životného prostredia a výstavby. Príslušné uznesenie prečítal prítomným poslancom predseda Michal Muransky. V tomto duchu bol prednesený aj návrh pani námestníčky ktorý však hlasovaním poslancov neprešiel. Diskusia gradovala a bolo jasné že poslanci smerujú k schváleniu celého balíka zmien 02. Vystúpenia poslancov sledovali občania – aktivisti.

A tu prišiel moment ktorý mi vyrazil dych! Pán primátor dal po skončení vystúpení poslancov hlasovať o tom či dáme súhlas s vystúpením občanov k predmetu rokovania (je to v súlade s rokovacím poriadkom MZ). Niektorí moji kolegovia poslanci mali evidentne problém zdvihnúť ruku na výzvu primátora aby sme odhlasovali možnosť nechať prehovoriť reprezentantov občanov. V priamom prenose na internete tak pán primátor nariadil elektronické hlasovanie väčšina prítomných už bola ZA. To čo ma najviac zarazilo bolo správanie poslancov – podstatnej mužskej časti ktorá sa naraz zdvihla už pri úvodnom slove prvého vystupujúceho a odišli z rokovacej miestnosti. Zrkadlová sieň zívala takmer prázdnotou!

Nie je v tejto chvíli dôležité uviesť presný počet vystupujúcich (asi 10 x 3 minútové vystúpenie pre každého). Podstatné je to že ani jeden z nich nevyzval poslancov aby balík zmien schválili ba práve naopak. Argumenty odvážnych občanov si títo poslanci odmietli vypočuť čím popreli podstatu svojho postu. Vrátili sa naraz až po skončení vystúpenia občanov. A hlasovali! Všetci čo odišli – hlasovali ZA balík zmien! a je jedno z ktorého politického spektra títo poslanci sú.

Vďaka za priamy internetový prenos a záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy dňa 15. decembra 2011. Čas uteká a opäť budú voľby! Občania nezabudnú!

Ing. Zuzana Dzivjáková
poslankyňa Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy

V Bratislave dňa 21. decembra 2012

Comments

Komentáre