title=V súvislosti s úmrtím Václava Havla sme sa stali svedkami mimoriadneho ocenenia významu Václava Havla ako človeka ktorý vniesol do politiky ľudský rozmer.

Václav Havel je pre mňa predovšetkým symbolom aktívneho občianskeho odporu proti totalitnej moci. Skutočnosť že bol aj spoločným prezidentom Čechov a Slovákov po páde komunistického režimu v Československu je dôvodom prečo ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislavy podporujem iniciatívu na pomenovanie časti nábrežia Dunaja po Václavovi Havlovi.

Pretože Bratislava je aj hlavným mestom Slovenska podporné stanovisko obyvateľov ktorejkoľvek obce alebo mesta pomôže uskutočniť tento zámer a určite prispeje k rozhodnutiu poslancov pomenovať časť dunajského nábrežia v Bratislave po Václavovi Havlovi.

Vaše podporné stanoviská prosím posielajte e-mailom na haveloks.sk – následne ich doručím príslušným poslancom miestneho a mestského zastupiteľstva.

Comments

Komentáre