title=Terajšie mestské zastupiteľstvo ktoré vzišlo z komunálnych volieb koncom roka 2010 zdedilo úvery mesta vo výške 1285 mil. eur. Ak k tejto sume pripočítame objem úverov (reštrukturalizovaných dlhov) mestských organizácií a spoločností s majetkovou účasťou vo výške 865 mil. eur tak celkový zostatok úverov k 1. 1. 2011 predstavoval 215 mil. eur. Veľa?

V priebehu roka 2011 sa síce podarilo splatiť 5 mil. eur z úverov (starých dlhov mesta) ale došlo k celkovému nárastu úverov (dlhu mestských organizácií). Skutočný zostatok úverov k 31. 12. 2011 činil 2265 mil. eur. Teda ešte viac než veľa!

Vo vývoji dlhovej služby hlavného mesta je zreteľná tendencia: minimálne splácanie starých úverov mesta (5 mil. eur) posúvanie splácania starých úverov z predchádzajúcej Ďurkovského éry až na nasledujúce volebné obdobie po roku 2014 čerpanie nových úverov mestských organizácií a spoločností. Toto je cesta do dlhového pekla! Aj v prípade že do konca funkčného obdobia nebudú Bratislava a jej organizácie čerpať už žiadny nový úver tak cena za odkladanie termínov splatnosti a postoj pštrosa pchajúceho hlavu do piesku bude stáť takmer 28 mil. eur. Táto suma predstavuje platbu úrokov bankám za celé funkčné obdobie terajšieho zastupiteľstva (2011-2014).

Bratislave – jej magistrátu i mestskému zastupiteľstvu – nateraz chýba odvaha radikálny postoj k splácaniu dlhov a úsporný režim.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje dve kritériá pre finančnú stabilitu obcí. Dlh by nemal prekročiť 60 percent bežných príjmov a dlhová služba 25 percent bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Bratislava tieto zákonné limity nedodržuje. Bratislava je finančne labilná.

Comments

Komentáre