Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Súčasťou navrhovanej novely sú aj také zmeny zákona ktorými sa zlikviduje alebo obmedzí slobodný výber zdravotnej poisťovne pre široké skupiny občanov za ktorých platí zdravotné poistenie štát. Návrh nie je podoprený žiadnymi reálnymi dôvodmi. Návrh urobí zo štátnych zamestnancov…

Čítať viac

Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka s ktorou sa skupina občanov obracia na Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Schválenie navrhovanej novely by podľa predkladateľov pripomienky znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov…

Čítať viac

Svojím odmietavým postojom k reformám sa prezident Ivan Gašparovič definitívne zaradil do osi SMER – HZDS – SNS – KSS (prípadne SF) a z prezidentskej koalície spravil volebnú protireformnú koalíciu. Týmto vyhlásením prestali byť parlamentné voľby nudné a banálne. Slovensko nie je stabilnou krajinou a pozitívny vývin sa môže po voľbách obrátiť o 180 stupňov….

Čítať viac

OKS hodnotí programové vyhlásenie Ficovej vlády ako program nedôvery voči trhu a odmietnutia reforiem. Jeho realizácia bude zásadným negatívnym zásahom do ponovembrového formovania Slovenska. Programové vyhlásenie je pokusom o návrat k sociálnemu modelu ktorého sa už aj štáty EÚ pokúšajú úporne zbaviť. Bezobsažnosťou nekonkrétnosťou a nezáväznosťou pripomína skôr rétoriku minulého režimu ako uskutočniteľný program vlády…

Čítať viac

Svojím odmietavým postojom k reformám sa prezident Ivan Gašparovič definitívne zaradil do osi SMER – HZDS – SNS – KSS (prípadne SF) a z prezidentskej koalície spravil volebnú protireformnú koalíciu. Týmto vyhlásením prestali byť parlamentné voľby nudné a banálne. Slovensko nie je stabilnou krajinou a pozitívny vývin sa môže po voľbách obrátiť o 180 stupňov….

Čítať viac

Vláda SR dnes zaujme pozíciu k Medzivládnej konferencii o Ústave EÚ ktorá sa zíde začiatkom októbra. Významní politici kľúčových štátov EÚ varujú pred otváraním návrhu a žiadajú schválenie predloženého textu bez zmien. OKS je presvedčená že prijímať taký závažný dokument ako ústava má zmysel vtedy keď sa tým zlepší život ľudí alebo dosiahne lepšie fungovanie…

Čítať viac

Dnes v predvečer 35. výročia okupácie Československa sovietskymi vojskami sme podali trestné oznámenie na predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Ševca. Požiadali sme Generálnu prokuratúru SR aby prešetrila naše podozrenie že J. Ševc sa svojimi výrokmi z 12. augusta 2003 publikovanými v denníku SME 13. augusta 2003 dopustil trestného činu Podpory a propagácie hnutí smerujúcich k…

Čítať viac

Pozitívum hogy a nacionalisták ügye elmozdult a holtpontról s van remény arra hogy a bűnösök bűnhődjenek. Egy évvel ezelőtt zajlott Szlovákiában a választási kampány. A szlovák nacionalisták két pártra szakadva próbáltak a parlamentbe kerülni. Ám a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Valódi Szlovák Nemzeti Párt (PSNS) is tévedhetetlenül ugyanarra a lóra tett: a nemzetiségi…

Čítať viac

Daniel Forgács si myslí že „neexistuje nijaký iný ako náboženský dôvod na tvrdenie že oplodnená bunka je človek“. Z jeho pohľadu je to logické. Keď chceme interrupcie vnímať ako čosi iné než zabíjanie nenarodených detí musíme predpokladať že ľudská bytosť vzniká neskôr ako pri počatí a že až do toho neskoršieho okamihu je to čosi…

Čítať viac

Vo veci televíznych šotov Slovenskej národnej strany a Pravej Slovenskej národnej strany ktoré boli odvysielané v Slovenskej televízii v rámci volebnej kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2002 bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin Podnecovania k národnostnej rasovej a etnickej nenávisti podľa § 198a ods. 1 Trestného zákona. Informoval nás o tom major Ján…

Čítať viac