OKS hodnotí programové vyhlásenie Ficovej vlády ako program nedôvery voči trhu a odmietnutia reforiem. Jeho realizácia bude zásadným negatívnym zásahom do ponovembrového formovania Slovenska. Programové vyhlásenie je pokusom o návrat k sociálnemu modelu ktorého sa už aj štáty EÚ pokúšajú úporne zbaviť. Bezobsažnosťou nekonkrétnosťou a nezáväznosťou pripomína skôr rétoriku minulého režimu ako uskutočniteľný program vlády zvolenej na štyri roky.

Programové vyhlásenie odráža príklon vládnych strán k nahrádzaniu ekonomických pravidiel trhu zásahmi vlády poškodzujúcimi ekonomické prostredie a povzbudzujúcimi sociálnu nezodpovednosť. Vláda vyvoláva svojím programom v občanoch ilúziu že zodpovednosť za ich vlastnú situáciu nenesú oni sami ale niekto iný.

V programovom vyhlásení niet ani zmienky o reformách. Je jasné že Ficova vláda nebude v reformách pokračovať dolaďovať ich či vylepšovať ani začínať nové nevyhnutné reformy. Naopak je zrejmé že najmä v ekonomickej oblasti v sociálnej sfére a v zdravotníctve bude z reforiem odkrajovať a kriviť ich. Rovnako je zrejmé že Ficova vláda nemá reálnu predstavu o takých kľúčových reformách akými sú reformy vzdelávania a súdnictva.

Celý text podrobného Hodnotenia programového vyhlásenia vlády Roberta Fica (2006) Občianskou konzervatívnou stranou si môžete stiahnuť tu (PDF).

Comments

Komentáre