Dnes v predvečer 35. výročia okupácie Československa sovietskymi vojskami sme podali trestné oznámenie na predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Ševca. Požiadali sme Generálnu prokuratúru SR aby prešetrila naše podozrenie že J. Ševc sa svojimi výrokmi z 12. augusta 2003 publikovanými v denníku SME 13. augusta 2003 dopustil trestného činu Podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov podľa § 260 a § 261 Trestného zákona.

K naplneniu skutkovej podstaty uvedeného trestného činu podľa nášho názoru prišlo výrokmi Jozefa Ševca ktorými ospravedlňoval a obhajoval okupáciu Československa z 21. augusta 1968 a nasledujúce obdobie tzv. normalizácie spochybňoval zločiny komunistického režimu a prejavoval mu sympatie.

Podľa § 260 ods. 1 „kto podporuje alebo propaguje hnutie ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú rasovú triednu alebo náboženskú zášť potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“ Komunistický režim ktorému Jozef Ševc vyjadroval svoju podporu ako totalitný režim ovládaný komunistickou stranou v rokoch 1948 – 1989 preukázateľne potláčal práva a slobody občanov a hlásal triednu zášť. Jozef Ševc spáchal uvedený čin ako člen organizovanej skupiny – politickej strany ktorá sa už svojím názvom hlási ku komunistickému hnutiu.

Podľa § 261 Trestného zákona „kto verejne prejavuje sympatie k fašizmu alebo k inému podobnému hnutiu uvedenému v § 260 alebo verejne popiera spochybňuje schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť zločiny fašizmu alebo iného podobného hnutia uvedeného v § 260 potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“ Jozef Ševc svojimi výrokmi verejne prejavil sympatie ku komunizmu a snažil sa spochybňovať a ospravedlňovať zločiny komunizmu ktorý plne spĺňa definíciu „iného podobného hnutia uvedeného v § 260“ pretože je to hnutie ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd občanov a hlása triednu zášť.

35. výročie okupácie Československa sovietskymi vojskami je pre Občiansku konzervatívnu stranu (OKS) príležitosťou vyjadriť presvedčenie že je potrebné skoncovať s relativizáciou zločinného charakteru komunistického režimu a s odlišným prístupom voči fašizmu a komunizmu. Podpora prejavovanie sympatií a spochybňovanie zločinov komunizmu sú rovnako odsúdeniahodné a rovnako protizákonné ako podpora prejavovanie sympatií či spochybňovanie zločinov fašizmu. Je najvyšší čas aby verejná mienka ale i orgány činné v trestnom konaní prestali takéto činy tolerovať.

Comments

Komentáre