Na protest proti prijatiu tlačového zákona ktorý zakotvuje právo na odpoveď týkajúce sa zverejnenia pravdivých informácií čo pokladá OKS za brutálny zásah do nezávislosti a slobody tlače a zároveň ako výraz našej solidarity s nezávislými médiami sme sa rozhodli vysloviť verejný záväzok že predstavitelia OKS nebudú uplatňovať právo na odpoveď týkajúce sa zverejnenia pravdivých informácií….

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana sa obrátila na strany parlamentnej opozície s návrhom uskutočniť primárky potenciálnych opozičných prezidentských kandidátov. Primárok by sa podľa návrhu OKS mali zúčastniť kandidáti opozičných parlamentných a mimoparlamentných strán pravicovej a pravo-stredovej orientácie ako aj občianski kandidáti z tejto časti politického spektra. V primárkach by hlasovali voliči opozičných strán. Všetky zúčastnené politické strany…

Čítať viac

Občianska konzervatívna strana si dnes pripomína 89. výročia vzniku Československej republiky. Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách že sa stal štátotvorným národom pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického sociálneho vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. Práve v období parlamentných sporov o zásluhy Andreja Hlinku ktorými sa…

Čítať viac

Od dnes môžu občania vyjadrením podpory k zverejnenej Hromadnej pripomienke pomôcť snahe Občianskej konzervatívnej strany Občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie a ďalších občianskych aktivistov o zamietnutie návrhu zákona ktorý má umožniť vláde drasticky vyvlastňovať nehnuteľnosti v mimoriadnom režime stavať na cudzích pozemkoch a povoľovať stavby diaľnic bez ohľadu na oprávnené záujmy občanov a samospráv v…

Čítať viac

Napriek závažnosti vyvlastňovacieho zákona nebol jeho návrh predložený na pripomienkové konanie hoci pripomienkové konanie vyžadujú Legislatívne pravidlá vlády. Schválenie zákona v predloženej podobe by bolo výrazne negatívnym zásahom do ochrany vlastníckych práv občanov v záujme urýchlenia vyvlastňovania a napĺňania nerealistických sľubov premiéra Fica o výstavbe diaľnic. Skupina organizácií ktoré sa v minulosti podieľali na pripomienkovaní…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou navrhovanej novely sú okrem iného aj také zmeny zákonov ktoré: Dočasné zdobrovoľnenie vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia nemá za cieľ zaviesť dobrovoľnosť ako princíp ale má…

Čítať viac

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou navrhovanej novely sú okrem iného aj také zmeny zákonov ktoré: Dočasné zdobrovoľnenie vstupu do II. piliera dôchodkového poistenia nemá za cieľ zaviesť dobrovoľnosť ako princíp ale má…

Čítať viac

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ministerstvo uvádza v zverejnenom dokumente že predkladaný návrh zákona bol prerokovaný v poradnom zbore odborníkov z teórie i praxe advokácie a občianskych združení. Zverejnený materiál vecne a konkrétne reaguje…

Čítať viac

Dnes bola zverejnená hromadná pripomienka s ktorou sa skupina občanov obracia na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Iniciátori hromadnej pripomienky súčasne vyzvali ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka aby jeho ministerstvo rešpektovalo Legislatívne pravidlá vlády SR a predĺžilo lehotu na pripomienkovanie…

Čítať viac

Dnes sme doručili Národnej rade SR podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Podnet sa týka ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča a skutočnosti že rozhovor s ním a jeho fotografia boli súčasťou reklamy Všeobecnej zdravotnej poisťovne uverejnenej v denníku SME 5.4.2007. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných…

Čítať viac