Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení. Súčasťou navrhovanej novely sú aj také zmeny zákona ktorými sa zlikviduje alebo obmedzí slobodný výber zdravotnej poisťovne pre široké skupiny občanov za ktorých platí zdravotné poistenie štát.

Návrh nie je podoprený žiadnymi reálnymi dôvodmi. Návrh urobí zo štátnych zamestnancov detí študentov dôchodcov invalidov a ďalších ľudí občanov druhej kategórie ktorí budú mať obmedzené právo slobodne sa rozhodnúť poistením v ktorej zdravotnej poisťovni môžu najlepšie realizovať ochranu svojho zdravia. Nútený presun poistencov do štátnych poisťovní bude pôsobiť likvidačne na konkurenčné prostredie vo sfére zdravotných poisťovní. Návrh je v rozpore so záväzkom vlády vytvárať rovnocenné prostredie pre všetky zdravotné poisťovne ktorý bol deklarovaný v jej programovom vyhlásení.

Obsahom tejto hromadnej pripomienky je požiadavka vypustiť z novely zákona o zdravotnom poistení tie ustanovenia ktoré obmedzujú možnosť slobodného výberu zdravotnej poisťovne.

Ďalšie informácie:

Hromadná pripomienka za zachovanie slobody výberu zdravotnej poisťovne

Comments

Komentáre