Vo veci televíznych šotov Slovenskej národnej strany a Pravej Slovenskej národnej strany ktoré boli odvysielané v Slovenskej televízii v rámci volebnej kampane pred parlamentnými voľbami v roku 2002 bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin Podnecovania k národnostnej rasovej a etnickej nenávisti podľa § 198a ods. 1 Trestného zákona. Informoval nás o tom major Ján Puškáš z Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Bratislave IV.

Trestné oznámenie na Annu Malíková predsedníčku SNS Jána Slotu predsedu PSNS Jozefa Mračnu a Jozefa Filu štatutárnych zástupcov ústredného riaditeľa STV pre podozrenie že sa dopustili trestného činu podnecovania k národnostnej rasovej a etnickej nenávisti sme podali 17. septembra 2002. Volebné šoty SNS a PSNS boli podľa nášho názoru podnecovaním nenávisti k maďarskému národu a k príslušníkom maďarskej menšiny na Slovensku a bol nimi spáchaný trestný čin.

V novembri 2002 odovzdala prokuratúra náš podnet na vybavenie polícií. V uznesení policajného orgánu o začatí trestného stíhania ktoré nám bolo doručené v týchto dňoch sa konštatuje že neznámi páchatelia v presne nezistenom čase a na presne nezistenom mieste vyrobili volebné príspevky SNS a PSNS ktoré následne poskytli do celoštátneho vysielania STV v rámci volebnej kampane. Polícia dospela k záveru že;odvysielaných príspevkoch „nepravdivo a skreslene znázornili správanie sa občanov maďarskej národnosti žijúcich na území SR k občanom slovenskej národnosti keď zovšeobecnili ich správanie ako neznášanlivé a nadradené a naviac v príspevku použili slovné spojenie ktoré má vyvolať dojem hanobenia slovenského národa čím podnietili negatívne postoje medzi občanmi Slovenskej republiky hlásiacimi sa k slovenskej národnosti a k maďarskej národnosti.“

Očakávame že orgány činné v trestnom konaní dovedú vec do konca a páchatelia tohto trestného činu budú potrestaní podľa zákona. Zároveň však považujeme za potrebné upozorniť že zodpovednosť za spáchanie trestné činu podnecovania k národnostnej nenávisti v tomto prípade neleží len ľuďoch ktorí sa na príprave uvedených príspevkov bezprostredne podieľali ale predovšetkým na štatutárnych zástupcoch SNS a PSNS ktorými v čase volieb boli Anna Malíková a Ján Slota.

Comments

Komentáre