A szlovák kormány álláspontja az Európai Unió alkotmányos szerződésével kapcsolatban helyes. A probléma az hogy az alkotmánytervezet nem helyes. Olyannyira nem hogy a dokumentum jelentősége és hosszú távú negatív hatása tudatában Szlovákia nem elég erőteljesen hangsúlyozza kifogásait. Példaként említhetném hogy a szlovák kormány nagyon pozitívan szorgalmazza hogy a tagállamok szintjén döntsenek az adókról a védelmi…

Čítať viac

Vláda Mikuláša Dzurindu ktorá vzišla z volieb v roku 2002 sa v programovom vyhlásení zaviazala doviesť Slovenskú republiku do NATO a EU uskutočniť základné reformy a bojovať proti korupcii. Bola označená za vládu programovej zhody. Po roku činnosti sa stala druhá vláda Mikuláša Dzurindu vládou naprogramovanej nezhody a vnútrokoaličných zápasov o ekonomickú moc moc nad…

Čítať viac

Vláda SR dnes zaujme pozíciu k Medzivládnej konferencii o Ústave EÚ ktorá sa zíde začiatkom októbra. Významní politici kľúčových štátov EÚ varujú pred otváraním návrhu a žiadajú schválenie predloženého textu bez zmien. OKS je presvedčená že prijímať taký závažný dokument ako ústava má zmysel vtedy keď sa tým zlepší život ľudí alebo dosiahne lepšie fungovanie…

Čítať viac

Dnes v predvečer 35. výročia okupácie Československa sovietskymi vojskami sme podali trestné oznámenie na predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Ševca. Požiadali sme Generálnu prokuratúru SR aby prešetrila naše podozrenie že J. Ševc sa svojimi výrokmi z 12. augusta 2003 publikovanými v denníku SME 13. augusta 2003 dopustil trestného činu Podpory a propagácie hnutí smerujúcich k…

Čítať viac

Pozitívum hogy a nacionalisták ügye elmozdult a holtpontról s van remény arra hogy a bűnösök bűnhődjenek. Egy évvel ezelőtt zajlott Szlovákiában a választási kampány. A szlovák nacionalisták két pártra szakadva próbáltak a parlamentbe kerülni. Ám a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Valódi Szlovák Nemzeti Párt (PSNS) is tévedhetetlenül ugyanarra a lóra tett: a nemzetiségi…

Čítať viac

Zdanlivo nejde o veľa. Zástupcovia stotridsiatich mimovládnych organizácií sa dostali do konfliktu s ministrom financií Ivanom Miklošom o znenie nového zákona o daniach z príjmov na neziskový sektor. Návrh na rozdiel od platného zákona neobsahuje nijakú možnosť zníženia daňového základu o hodnotu darov ani oslobodenie neziskových organizácií a cirkví od platenia dane z príjmov. Treba…

Čítať viac

Predstavitelia Občianskej konzervatívnej strany (OKS) dnes podali na Generálnu prokuratúru SR podnet na trestné stíhanie neznámych páchateľov ktorí sa podľa ich názoru dopustili trestného činu Podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov podľa § 260 a 261 Trestného zákona. K naplneniu skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa OKS prišlo tým že…

Čítať viac

Budúci rok čakajú úniu dve dôležité udalosti. Rozšírenie z 15 na 25 členov a rozhodnutie členských krajín o ústave EÚ. Na Slovensku sa zatiaľ oveľa viac hovorilo o rozšírení. Nielen z hľadiska únie ale už aj Slovenska by však bolo žiaduce viac pozornosti venovať otázke európskej ústavy. Dnes sa už berie ako takmer samozrejmosť že…

Čítať viac

Jedna z vecí ktoré ma po novembri 1989 fascinovali bolo ústavné právo. Jeho logická krása nebola zlučiteľná z komunistickým systémom. Spolupracoval som trinásť rokov so skvelými ústavnými právnikmi ako Pavel Holländer Ivan Trimaj a Ernest Valko a ich práca bola pre mňa nielen veľkou skúsenosťou ale aj potešením. Reakciou na mečiarovské vyčíňanie bolo zvýšenie citlivosti…

Čítať viac