Ústava Európskej únie určuje základný právny politický ekonomický sociálny a kultúrny rámec života členských štátov. Čoskoro ju má schvaľovať Národná rada SR.

Hoci ide o zásadný ústavný dokument ktorý má nadlho riadiť život občanov Slovenskej republiky takmer všetci vrcholní politickí predstavitelia o ňom mlčia alebo občanov zavádzajú.

Tvrdia nám že Ústava EÚ zlepší život ľudí že Ústava EÚ nemení suverenitu jednotlivých štátov že o Ústave EÚ sme rozhodli už v referende o vstupe do EÚ že referendum o Ústave bude len v niekoľkých štátoch EÚ že neprijatie Ústavy EÚ by znamenalo zánik EÚ.

Ani jedno z týchto tvrdení nie je pravdivé.

Nie je pravda že Ústava EÚ zlepší život ľudí. Ústava EÚ zhoršuje podmienky slobodnej ekonomickej súťaže dáva nesplniteľné sociálne sľuby. Nemôže nijako prispieť k zlepšeniu života obyčajných ľudí lebo bráni všetkým nevyhnutným politickým ekonomickým a sociálnym reformám EÚ.

Nie je pravda že Ústava EÚ nemení suverenitu jednotlivých štátov. Ústava EÚ obmedzuje suverenitu občanov ich slobodného politického rozhodovania suverenitu jednotlivých štátov vytvára podmienky pre trvalé kompetenčné spory medzi jednotlivými štátmi a orgánmi EÚ smeruje k bruselskej centralizácii a byrokratizácii. Z Európskej únie vytvára právny novotvar plný sociálneho politického a národného napätia.

Nie je pravda že o Ústave EÚ sme už rozhodli v referende o vstupe do EÚ. Ústava EÚ je základným ústavným dokumentom rozhodujúcim o osude štátov preto počet krajín kde má byť referendum ustavične vzrastá (Veľká Británia Francúzsko Poľsko Dánsko Španielsko Portugalsko Írsko Holandsko Luxembursko Belgicko). O to väčšmi vyniká ľahostajnosť slovenských politických elít o osud vlastnej krajiny.

Neuskutočnenie referenda v Slovenskej republike by znamenalo že sa opäť raz rozhodne o základných otázkach existencie nášho štátu ponad hlavy našich občanov.

Odmietnutie Ústavy Európskej únie neznamená koniec EÚ. Je naopak jediným správnym krokom k uchovaniu pôvodných ideálov na ktorých vznikla a východiskom pre jej ďalší dynamický rozvoj.

Európska únia nepotrebuje ústavu ale konkrétne a praktické zmeny k lepšiemu.

Naším cieľom je zabrániť schváleniu európskej ústavy na Slovensku. Budeme spoločne podnikať aktivity aby sme tento cieľ dosiahli. Vyzývame na verejnú diskusiu o európskej ústave. Vyzývame slovenských politikov a zvlášť premiéra Mikuláša Dzurindu aby prehodnotili svoje postoje a umožnili o Ústave EÚ hlasovať občanom.

Peter Osuský Občianska konzervatívna strana (OKS)
Peter Martinovič Mladí konzervatívci (MK)
Michal Novota Kresťanskodemokratická mládež Slovenska (KDMS)
Jozef Krupka Občiansko-demokratická mládež (ODM)
Ondrej Dostál Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika (KI)
Dalibor Roháč Inštitút pre slobodnú spoločnosť (ISS)
Richard Ďurana Združenie euroskeptikov EUnie.sk
Lukáš Krivošík Pravé spektrum (PS)
Martin Chren Nadácia F.A.Hayeka (NFAH)

Comments

Komentáre