Občianska konzervatívna strana ďakuje voličom ktorí jej odovzdali svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu. Ďakujeme všetkým ktorí nás podporili v rámci volebnej kampane.

Účasť vo voľbách do EP bola pre OKS príležitosťou prezentovať kritické postoje k súčasnej podobe EÚ najmä k prehlbujúcej sa centralizácii únie k prehnanej miere regulácií a k vzrastajúcej moci eurobyrokracie. Tieto trendy spochybňujú slobodu a osobnú zodpovednosť jednotlivca čím podkopávajú hodnoty na ktorých je postavená západná civilizácia.

OKS je odhodlaná pokračovať v zápase s eurobyrokraciou a jej snahou nadmerne zasahovať do trhového hospodárstva a života občanov európskych krajín.

V Bratislave dňa 16. júna 2004.

Peter Tatár predseda OKS
Peter Osuský podpredseda OKS kandidát do EP
Peter Zajac predseda Programovej rady OKS
Ondrej Dostál ústredný tajomník OKS

Comments

Komentáre