Republiková rada Občianskej konzervatívnej strany poveruje svojich členov ktorí boli zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky presadzovať v rámci vládneho programu ako hodnoty a priority OKS reformu vzdelávania a súdnictva naplnenie reformy zdravotníctva dôsledný zápas proti korupcii vytváranie zdravého podnikateľského prostredia a zaručenie slobody médií. Peter Zajac predseda OKS V Bratislave dňa 26. júna…

Čítať viac

V pondelok 27. októbra 2008 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Predsedníctva Občianskej konzervatívnej strany. Hlavnou témou zasadnutia bola spolupráca s Konzervatívnymi demokratmi Slovenska (KDS) najmä v súvislosti s budúcoročnými voľbami do Európskeho parlamentu (EP). P. Zajac informoval o rokovaní s predstaviteľmi KDS o spoločnom postupe do volieb o návrhu KDS na rozdelenie miest medzi OKS…

Čítať viac

OKS zvolila dňa 11. októbra 2008 na svojom Republikovom sneme Fedora Gála za čestného predsedu OKS a Petra Osuského za lídra kandidátky OKS vo voľbách do Európskeho parlamentu. OKS prijala politickú stratégiu na roky 2008-2010: OKS prehĺbi spoluprácu s KDS a bude s ňou rokovať o koalícii pre voľby do Európskeho parlamentu s výhľadom na…

Čítať viac

1. Republikový snem OKS schválil program snemu rokovací poriadok snemu a pracovné orgány snemu. 2. Republikový snem OKS schválil správu predsedu OKS Petra Zajaca o politike strany. 3. Republikový snem OKS zobral na vedomie informáciu o hospodárení strany v roku 2007. 4. Republikový snem OKS schválil správu Kontrolnej a revíznej komisie OKS. 5. Republikový snem…

Čítať viac

Republikový snem Občianskej konzervatívnej strany odsúdil politiku vládnej koalície poškodzujúcu občanov Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie. Nekoncepčnosť nárazovitosťosť chaotickosť a kampaňovitosť činnosti vládnej koalície podrýva právny štát ústavnosť a zákonnosť vedie k strate dôveryhodnosti u investorov podrýva stabilitu slovenskej koruny deštruuje sociálny dôchodkový a zdravotný systém slobodný prístup občanov k informáciám a zakrýva pred…

Čítať viac

Republiková rada OKS na svojom zasadaní v Topoľčiankach dňa 24. februára 2007 hodnotila činnosť vlády Róberta Fica od volieb v roku 2006 ako vnútropolitickú a zahraničnopolitickú deštrukciu ponovembrového smerovania Slovenskej republiky a pokus o zasahovanie do práv občanov. Vláda Róberta Fica obmedzuje občanovi možnosť rozhodovania ako to ukazuje návrh na zrušenie slobodného výberu zdravotnej poisťovne…

Čítať viac