Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 22. septembra 2007 v Trenčíne zvolili na obdobie nasledujúcich dvoch rokov orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne:

Predseda:
Jozef Kutlík

Podpredsedovia:
Marián Beták
Ľubor Guniš

Tajomník:
Michal Zajac

Regionálny revízor:
Andrej Michalčík

Za zástupcov regionálneho združenia v Republikovej rade OKS boli zvolení Michal Žiaran a Igor Skúpy ďalším členom RR OKS za Trenčiansky kraj je Jozef Kutlík ako predseda regionálneho združenia. Za náhradníka do RR OKS bol zvolený Ľubor Guniš.

Comments

Komentáre