Delegáti regionálneho snemu Regionálneho združenia OKS v Trenčianskom kraji ktorý sa konal dňa 19. septembra 2009 v Trenčíne schválili koalíciu do volieb do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja s KDS.

Ďalej zvolili orgány RZ OKS v Trenčianskom kraji nasledovne: predseda Jozef Kutlík podpredseda Marián Beták tajomník Michal Zajac členovia Regionálnej rady Juraj Bakoš Andrej Michalčík a Milan Soumar regionálny revízor Milan Česal. Za zástupcov trenčianskeho regiónu v Republikovej rade OKS boli zvolení Andrej Michalčík Igor Skúpy a Michal Zajac ako ich náhradníci boli zvolení Andrej Pavlík a Marián Beták.

Comments

Komentáre