Dnes sme doručili Národnej rade SR podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Podnet sa týka ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča a skutočnosti že rozhovor s ním a jeho fotografia boli súčasťou reklamy Všeobecnej zdravotnej poisťovne uverejnenej v denníku SME 5.4.2007. Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pritom verejným činiteľom v čl. 4 ods. 2 písm. f) zakazuje „používať svoju osobu svoje meno a priezvisko svoju podobizeň obrazovú snímku záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu“.

V podnete žiadame Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií aby konštatoval porušenie zákona ministrom Valentovičom a uložil mu pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku jeho mesačného platu. Dnešným dňom sa tak začalo konanie proti ministrovi Valentovičovi pretože „ak sa konanie začína na podnet dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému podľa odseku l“ (čl. 9 ods. 3 zákona 357/2004 Z.z.). Príslušným orgánom je pre člena vlády Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Podľa čl. 9 ods. 5 zákona by mal výbor vo veci rozhodnúť do 60 dní od začatia konania.

Ďalšie informácie:

Podnet do NR SR pre reklamu s Valentovičom (PDF)

SME.sk (SITA): OKS podala podnet do NR SR pre reklamu s Valentovičom

Comments

Komentáre