Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ministerstvo uvádza v zverejnenom dokumente že predkladaný návrh zákona bol prerokovaný v poradnom zbore odborníkov z teórie i praxe advokácie a občianskych združení. Zverejnený materiál vecne a konkrétne reaguje na väčšinu problémov spojených s aplikáciou súčasnej právnej úpravy vyvlastnenia. Predsa len však vo finálnom návrhu ostali nedokonalosti a priestor na pripomienky ktorých cieľom je predísť budúcim aplikačným nejasnostiam navrhovaného zákona a zvýšiť právnu istotu občanov Slovenskej republiky a iných vlastníkov pozemkov a stavieb na území Slovenskej republiky.

Preto sa na ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja obraciame s hromadnou pripomienkou ktorú môžete podporiť i Vy pričom jej znenie nájdete na stránkach change|net.sk tu.

Za Vašu podporu vopred ďakujeme!

Ďalšie informácie:

doc/Hromadna_pripomienka_MVaRR_vyvlastnovanie.pdfKompletné znenie hromadnej pripomienky (PDF)

Comments

Komentáre