Občianska konzervatívna strana si dnes pripomína 89. výročia vzniku Československej republiky.

Vznik Československa znamenal pre slovenský národ prvý raz v dejinách že sa stal štátotvorným národom pre Slovensko jeho vôbec prvé územné a štátne vymedzenie a základ moderného ekonomického sociálneho vzdelanostného a kultúrneho rozvoja. Práve v období parlamentných sporov o zásluhy Andreja Hlinku ktorými sa Národná rada prihlásila k hlinkovskej politickej tradícií pokladá OKS za dôležité opätovne sa prihlásiť k tradícii prvej Československej republiky a jej zakladateľov T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.

OKS je presvedčená že demokratická a humanistická tradícia Československej republiky je pre občanov Slovenskej republiky významným zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia. Považujeme za vážnu chybu že oficiálna politická reprezentácia Slovenskej republiky československú tradíciu ignoruje. Táto situácia ostro kontrastuje so situáciou v Českej republike ktorej reprezentácia si uvedomuje význam tradície stelesnenej 28. októbrom. OKS sa usiluje a aj v budúcnosti bude usilovať aby sa tejto tradícii dostalo aj na Slovensku uznania ktoré jej právom patrí.

Comments

Komentáre